Psychokosmetologia jako wsparcie terapii chorób skóry zaostrzanych przez stres

0
755

STRESZCZENIE
Przebieg chorób skóry takich jak łuszczyca, trądzik, atopowe zapalenie skóry, powoduje u chorych dyskomfort psychiczny i stres. Z kolei stres nasila objawy tych dermatoz. Proponowane w psychokosmetologii techniki redukujące stres, takie jak medytacja, joga, masaż mogą wspierać terapie dermatologiczne.
Celem pracy było wykazanie potencjalnych możliwości interdyscyplinarnej terapii chorób dermatologicznych zaostrzanych przez stres poprzez wsparcie zabiegami z zakresu psychokosmetologii.
Wyniki badań naukowych potwierdzają wzajemną korelację między stresem a dermatozami: łuszczycą, trądzikiem, atopowym zapaleniem skóry. Liczne publikacje naukowe potwierdzają, że techniki takie jak medytacja, joga, masaż wpływają na redukcję stresu.

Słowa kluczowe: psychokosmetologia, psychodermatologia, stres, choroby skóry, łuszczyca, trądzik, atopowe zapalenie skóry, medytacja, joga, masaż, neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego

Psychocosmetology as a support for therapy of skin diseases exacerbated by stress

ABSTRACT
The course of skin diseases such as psoriasis, acne, and atopic dermatitis causes mental discomfort and stress in patients. In turn stress intensifies the symptoms of these dermatoses. Stress-reducing techniques proposed in psychocosmetology, such as meditation, yoga, and massage, can support dermatological therapies.
The aim of the study was to demonstrate the potential for interdisciplinary therapy of dermatological diseases exacerbated by stress by supporting psychocosmetology treatments.
Scientific research results confirm the correlation between stress and dermatoses: psoriasis, acne and atopic dermatitis. Numerous scientific publications confirm that techniques such as meditation, yoga, and massage reduce stress.

Keywords: psychocosmetology, psychodermatology, stress, skin diseases, psoriasis, acne, atopic dermatitis, meditation, yoga, massage, brainderived neurotrophic factor

Marta Kolankowska-Trzcińska

Beauty by psychocosmetology
ul. Jagiellońska 20a
05-120 Legionowo
M: +48 786 808 558
E: kosmetologiaholistyczna@wp.pl

Czytaj całość nieodpłatnie: Kosmetologia Estetyczna. 2020;9(3): 331

Inne wydania możesz kupić w wersji papierowej lub cyfrowej w sklepie KE
Czasopismo dostępne również w sieci Empik, na półce z prasą kobiecą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Please enter your name here