Polityka Prywatności 

W związku z przepisami dotyczącymi polityki prywatności informujemy, iż nasza strona korzysta z plików Cookies tzw. ciasteczek. Każdy użytkownik, który odwiedza nasz serwis wyraża zgodę na używanie plików Cookies i może indywidualnie określić warunki przechowywania lub dostępu do Cookies w ramach funkcjonowania swojej przeglądarki. 

Katarzyna Wilczyńska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KATARZYNA WILCZYŃSKA INDYGO ZAHIR MEDIA z siedzibą we Wrocławiu (50-435) ul. Miernicza 22, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 6211200495, REGON 300083790, przywiązuje olbrzymią wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających serwisy w domenie https://www.kosmetologiaestetyczna.com/sklep/.  

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, z racji korzystania z serwisów internetowych domeny https://www.kosmetologiaestetyczna.com/sklep/. Gromadzone przez nas dane służą wyłącznie do celów administracyjnych i nie są przekazywane osobom trzecim. Pliki Cookies nie są przez nas wykorzystywane w celach kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem adresu e-mail, poczty, czy też telefonu. Używamy plików Cookies tzw. ciasteczek w celach statystycznych oraz poprawy działania witryny, a także monitorowania aktywności odwiedzających nasz serwis. 

Dbamy o bezpieczeństwo  danych osobowych Użytkowników oraz o ich prywatność jako Użytkownika Strony. Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą Stronę.  

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: indygo@zahir.pl 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną polityką prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój serwisu.  

Podanie danych przez Użytkowników jest dobrowolne, ale niepodanie niektórych informacji, zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań. 

Administrator za pośrednictwem Serwisu zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu itp.  

Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane  głównie w następujących celach: wykonania usługi, wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie Internetowym oraz rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową, ale także kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi.  

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które Użytkownik sam poda (za wyjątkiem  danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania).  

Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane techniczne dotyczące wizyty w serwisie m.in. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na stronie internetowej, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o cookies przeczytasz w dalszej części niniejszej polityki.  

Każdemu Użytkownikowi przysługują uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.:  

  • prawo dostępu do treści jego danych,  
  • prawo do przenoszenia danych,  
  • prawo poprawiania danych, 
  • prawo sprostowania danych,  
  • prawo usunięcia danych, 
  • prawo ograniczenia przetwarzania,  
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ,  
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych,  
  • prawo do bycia zapomnianym. 

Użytkownik, który wyraził zgodę na określone działanie, może w każdym czasie taką zgodę cofnąć,  co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora i zaprzestaniem  działań. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

W niektórych przypadkach dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. 

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. 

Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. usługi kurierskie, usługi pośredniczące w płatnościach elektronicznych, usługi oferujące usługi księgowe, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO. 

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych Użytkownik może uzyskać poprzez kontakt z Administratorem pod adresem mail: indygo@zahir.pl