Dla Autorów

Czasopismo „Aesthetic Cosmetology and Medicine” (ACM) jest recenzowanym dwumiesięcznikiem poświęconym doświadczeniom w dziedzinach biologii, chemii, medycyny i techniki, które zostały wykorzystane w kosmetologii. Artykuły nadsyłane do ACM publikowane są równolegle w dwumiesięczniku „Kosmetologia Estetyczna” (KE).
Na łamach ACM są publikowane oryginalne prace naukowe, techniczne lub opisujące nowe instrumenty i badania:

  • prace przeglądowe
  • prace kliniczne z dziedziny kosmetologii, medycyny, biologii i chemii
  • przegląd prasy zagranicznej, recenzje książek, relacje z targów,
  • materiały sponsorowane (reklamy i artykuły).

Nadsyłane prace nie mogą być publikowane w innych czasopismach. Rozpatrywane będę wyłącznie prace do których dołączono oświadczenie Autorów.

Prace do oceny należy przesyłać na adres:
indygo@zahir.pl

Pliki do pobrania:
Instrukcje dla autorów prac naukowych
Oświadczenie Autorów