Częstość występowania oraz typy dermatologicznych działań niepożądanych leków przeciwdepresyjnych

0
1273

STRESZCZENIE
Depresja to coraz częstsza choroba, która dotyczy osób w każdym wieku. Leki stosowane w farmakoterapii tej choroby są szeroko wykorzystywane także w innych wskazaniach, a leczenie jest często długotrwałe i wymaga polipragmazji.
Celem badań było poznanie dermatologicznych skutków związanych z farmakoterapią lekami przeciwdepresyjnymi. Wśród dermatologicznych działań niepożądanych najczęściej zgłaszano przesuszanie się skóry, pogorszenie stanu włosów, przesuszanie błon
śluzowych oraz wysypki. Skutkiem ubocznym był także wzrost masy ciała oraz nadpotliwość.
Zmiany skórne i problemy z wahaniami masy ciała oraz wzmożona praca gruczołów potowych stanowią częstą konsekwencje stosowania leków przeciwdepresyjnych.

Słowa kluczowe: dermatologicze działania niepożądane, depresja, leki przeciwdepresyjne

Frequency and types of dermatological side effects of antidepressants

ABSTRACT
Depression is an increasingly common disease that affects people of all ages. Drugs used in the pharmocoligal treatment of this disease are also widely used when other diseases are diagnosed and the treatment is often long-lasting and requires polypragmasia.
The aim of the study was to understand the dermatological effects associated with pharmacotherapy with antidepressants.
Among the dermatological side effects, skin drying, hair deterioration, drying of mucous membranes and rashes were most commonly reported. A side effect was also weight gain and hyperhidrosis.
Skin changes and problems with body weight fluctuations, and increased activity of sweat glands are common consequences of using antidepressants.

Keywords: dermatological side effects, depression, antidepressants

Kinga Aszklar (1), Anna Piotrowska (2)

 1. Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii i Biochemii
  Wydział Rehabilitacji Ruchowej
  al. Jana Pawła II 78
  31-571 Kraków
  E: kingaaszklar@gmail.com
  T: +48 12 683 11 54
 2. Zakład Biochemii i Podstaw Kosmetologii
  Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  al. Jana Pawła II 78
  31-571 Kraków
  E: anna.piotrowska@awf.krakow.pl
  T: +48 12 683 11 54

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2020;9(3):345-350
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2020;9(3):341-346
Sposób cytowania: Aszklar K, Piotrowska A. Częstość występowania oraz typy dermatologicznych działań niepożądanych leków przeciwdepresyjnych. Aesth Cosmetol Med. 2020;9(3):341-346.

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj