Ocena świadomości kobiet o procesie starzenia się skóry oraz możliwościach zabiegowych w gabinecie kosmetologicznym

0
2457

STRESZCZENIE
Wraz z upływem czasu ludzka skóra starzeje się. To naturalny i nieunikniony proces, na który wpływ mają zarówno czynniki wewnątrzpochodne jak i zewnętrzne.
Niniejszy artykuł opiera się na badaniu, w którym zostały zgromadzone i przeanalizowane informacje na temat zależności dotyczących
tempa procesu starzenia się skóry oraz świadomości przeciwstarzeniowej wśród ankietowanych kobiet oraz ogólnej wiedzy dotyczącej procesu starzenia. Określono tempo zmian w skórze, znajomość przyczyn i czynników przyspieszających ten proces, sposób pielęgnacji skóry oraz podkreślono konieczność profilaktyki przeciwstarzeniowej. Istotnym było również poznanie oczekiwań dotyczących specjalistycznej pielęgnacji anti-aging i przedstawienie możliwości zabiegowych w gabinecie kosmetologicznym.
W profilaktyce przeciwstarzeniowej niezbędne są – samoświadomość i wiedza na temat tego jakie czynniki przyspieszają proces, a które go spowalniają, dzięki temu można opóźnić nieuchronne oznaki czasu widoczne na skórze. Aby móc cieszyć się zdrowym i młodym wyglądem, konieczna jest jednak pomoc doświadczonego kosmetologa – począwszy od odpowiedniej diagnostyki skóry, poprzez zalecenia pielęgnacyjne, po profesjonalne terapie anti-aging. Jedynie regularne kuracje gabinetowe, często wykonywane specjalistycznymi urządzeniami są w stanie znacząco redukować oznaki starzenia i tak przygotować skórę, aby codzienna pielęgnacja przyniosła pożądany efekt.

Słowa kluczowe: starzenie się, profilaktyka przeciwstarzeniowa, skóra, zabiegi, kosmetologia

Assessment of women’s awareness of the skin aging process and treatment options in a cosmetology salon

ABSTRACT
Human skin ages over time. It is a natural and unavoidable process, which is influenced by both intrinsic and external factors.
In this work, thanks to the study, the information was collected and analyzed on the relationship between the pace of skin aging and anti-aging awareness among women surveyed, and general knowledge about the aging process. The pace of changes in the skin, knowledge of the causes and factors accelerating this process, methods of skin care were determined, and the need for anti-aging prophylaxis was emphasized. It was also important to know the expectations regarding specialist anti-aging care and to present treatment options in the cosmetology office.
Self-awareness is essential in anti-aging prophylaxis. Knowing what factors accelerate this process and which slow it down will, if possible, delay the inevitable signs of time visible on our skin. To be able to enjoy a healthy and young appearance, however, you
need the help of an experienced cosmetologist – from appropriate skin diagnostics, through care recommendations, to professional anti-aging therapies. Because only regular office treatments, often based on specialized devices, are able to significantly reduce the signs of aging and prepare the skin so that everyday care brings the desired effect.

Keywords: aging, anti-aging prophylaxis, skin, treatments, cosmetology

Liliana Wronowska, Izabela Rodak

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 4
85-067 Bydgoszcz
M: +48 608 338 839
E: i90rodak@gmail.com

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2020;9(3):361-371
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2020;9(3):319-328
Sposób cytowania: Wronowska L, Rodak I. Ocena świadomości kobiet o procesie starzenia się skóry oraz możliwościach zabiegowych w gabinecie kosmetologicznym. Aesth Cosmetol Med. 2020;9(3):319-328.

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj