Aktualne zagrożenia mikrobiologiczne w gabinetach kosmetycznych oraz wytyczne dotyczące postępowania

0
28

STRESZCZENIE
Praca kosmetologa wymaga bezpośredniego kontaktu i niesie ze sobą warunek zapewnienia bezpieczeństwa każdej osobie przebywającej w gabinecie. Procedury postępowania powinny chronić zarówno klienta, jak i osobę wykonującą zabieg.
Celem pracy było zwrócenie uwagi na potrzebę weryfikacji postępowania i procedur w gabinetach kosmetycznych i medycyny estetycznej ze względu na wprowadzony stan pandemii związany ze zwiększoną liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Polsce.
Świadomość na temat możliwych zagrożeń epidemiologicznych w gabinetach kosmetycznych w wzrasta. Podwyższony stopień zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 przyczynił się do weryfikacji dotychczasowych procedur higieniczno-sanitarnych w gabinetach oraz wypracowania nowych wytycznych.

Słowa kluczowe: zagrożenia mikrobiologiczne, gabinet kosmetyczny, higiena, zakażenie, SARSCoV-2, COVID-19, sterylizacja, dezynfekcja, postępowanie, procedury

Current microbiological hazards in beauty salons and guidelines for the procedure

ABSTRACT
The work of a cosmetologist requires direct contact with the client, and thus ensuring each person’s safety in the office. Procedures should protect both the client and the person performing the procedure.
The aim of the study was to draw attention to the need to verify the course of action and the procedures in beauty salons and aesthetic medicine due to the introduced pandemic state, which has been associated with the increased number of SARS-CoV-2 virus infections in Poland.
Awareness about possible epidemiological threats in beauty salons is increasing. The increased risk of SARS-CoV-2 coronavirus has contributed to the verification of current hygiene and sanitary procedures in offices and the development of new guidelines.

Keywords: microbiological hazards, beauty salon, hygiene, infection, SARS-CoV-2, COVID-19, sterilization, disinfection, course of action, procedures

Marta Bednarek (1, 2)

 1. Katedra Biologii Molekularnej
  Uniwersytet Gdański
  ul. Wita Stwosza 59
  80-308 Gdańsk
  M: +48 609 200 346
  E: marta.bednarek@ug.edu.pl
 2. Esthetic Klinika Trychologii
  ul. Krzywoustego 25, lok. 9
  80-034 Gdańsk
  M: +48 692 133 309
  E: martabednarek4@gmail.com

Pełna wersja artykułu dostępna w numerze 3/2020 Kosmetologii Estetycznej.
Zapewnij sobie dostęp już dziś! Zamów w sklepie KE.
Czasopismo dostępne również w sieci Empik, na półce z prasą kobiecą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Please enter your name here