Wpływ noszenia maseczek ochronnych na kondycję skóry

0
1889

STRESZCZENIE
Najczęstszym problemem klientów gabinetów kosmetycznych jest zachwiana kondycja skóry twarzy. Stabilizacja mikrobiomu, równowaga płaszcza hydrolipidowego są bardzo ważnymi elementami utrzymującymi ją w dobrej kondycji.
Celem artykułu było potwierdzenie istoty problemu oraz określenie czynników bezpośrednio wpływających na stan oraz zmiany pojawiające się w obszarze twarzy w wyniku noszenia maseczek mających za zadanie zakrywać okolice nosa oraz ust. Podjęto również próbę wyjaśnienia, dlaczego stan skóry ulega pogorszeniu.
Czynniki zewnętrzne w znacznym stopniu oddziałują na stan skóry. Do najczęstszych zmian wynikających z naruszenia homeostazy mikrobiomu zalicza się trądzik pospolity, a w przypadku uszkodzenia płaszcza hydrolipidowego może rozwinąć się podrażnienie oraz nadreaktywność skóry.

Słowa kluczowe: skóra, mikrobiom, noszenie maseczek, kondycja skóry, reakcja immunologiczna skóry

Impact of wearing protective masks on skin condition

ABSTRACT
The most common problem of clients of beauty salons is the disturbed condition of the facial skin. The stabilization of the microbiome and the balance of the hydrolipid coat are very important elements that keep it in good condition.
The purpose of the article was to confirm the essence of the problem and to determine the factors directly affecting the condition and changes that appear in the face area as a result of wearing face masks designed to cover the nose and mouth area. An attempt was also made to explain why the skin condition gets worse.
External factors significantly affect the condition of the skin. Common acne is one of the most common changes resulting from a violation of microbiome homeostasis, and in the event of damage to the hydrolipidic coat, irritation and hyperactivity of the skin may develop.

Keywords: skin, microbiome, wearing masks, skin condition, skin immune reaction

Paulina Spaleniak (1), Małgorzata Chmielewska (2)

 1. Gabinet Kosmetologii Skin Expert
  ul. Śląska 17/8
  98-300 Wieluń
  E: pspaleniak@gmail.com
  M: +48 503 44 66 55
 2. Katedra i Zakład Biologii Komórki
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Rokietnicka 5D
  60-806 Poznań
  E: mchmielewska@ump.edu.pl

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2020;9(3):305-310
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2020;9(3):295-300
Sposób cytowania: Spaleniak P, Chmielewska M. Wpływ noszenia maseczek ochronnych na kondycję skóry. Aesth Cosmetol Med. 2020;9(3):295-300.

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj