Możliwości wykorzystania glonów i składników z nich pozyskiwanych w przemyśle kosmetycznym

0
1882

STRESZCZENIE
Algi od tysięcy lat wykorzystywane były przez ludzi w celach spożywczych i leczniczych. Obecnie dzięki postępowi technologii chemicznej i recepturowej oraz badaniom naukowym stanowią popularny i skuteczny surowiec wykorzystywany w produkcji kosmetyków i suplementów diety. Charakteryzuje je działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, antyutleniające, polepszające krążenie.
Celem badań było podsumowanie doniesień dotyczących właściwości alg i wykorzystania ich w przemyśle kosmetologicznym oraz szczegółowe ich omówienie. Wskazano najcenniejsze surowce pozyskiwane z alg i określono ich skuteczność na podstawie dostępnej literatury naukowej. Pokazano różne możliwości stosowania tych naturalnych surowców oraz możliwe dalsze kierunki rozwoju.

Słowa kluczowe: algi, astaksantyna, polisacharydy, cellulit, talasoterapia, laminaryna, fukoidan, jod

Possibilities of using algae and ingredients derived from them in the cosmetics industry

ABSTRACT
Algae have been for thousands of years for food and medicine. Nowadays, thanks to the progress of chemical and prescription technology as well as scientific research, they are a popular and effective raw material used in the production of cosmetics and dietary supplements. Algae is well-known for its anti-inflammatory, antibacterial, antifungal, antioxidant action, and for blood circulation improvement.
The aim of the study was to summarize reports on the properties of algae and their use in the cosmetology industry and a detailed discussion of them. The most valuable raw materials derived from algae were indicated and their effectiveness was determined based on the available scientific literature. Various possibilities of using these natural resources and possible further development directions have been shown.

Keywords: algae, astaxanthin, polysaccharides, cellulite, thalassotherapy, laminarin, fucoidan, iodine

Alicja Goraj
Koło Naukowe przy Zakładzie Biochemii i Podstaw Kosmetologii
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
E: gorajalicja@gmail.com
T: +48 12 683 11 54

Anna Piotrowska
Zakład Biochemii i Podstaw Kosmetologii
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
E: anna.piotrowska@awf.krakow.pl
T: +48 12 683 11 54

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(3): 293

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj