Ciekłokrystaliczność głównego składnika emulsji kosmetycznej. Działanie regenerujące i nawilżające barierę hydrolipidową naskórka

0
2389

STRESZCZENIE
Przez ciekły kryształ rozumiemy ściśle określoną fazę, która różni się od fazy ciekłej izotropowej oraz fazy krystalicznej ze względu na stopień nieuporządkowania tworzących je molekuł.
W przemyśle kosmetycznym zwrócono uwagę na fazę ciekłokrystaliczną, jako na element stabilizujący emulsję, zwiększający odporność na koalescencję. Ciekłe kryształy powstałe w emulsji z użyciem emulgatora oleinianu cetylostearylu i oliwianu sorbitolu, wykazują strukturę molekularną zbliżoną do układów lipidów w warstwie rogowej naskórka. Emulsja z emulgatorem tworzącym fazę ciekłokrystaliczną redukuje transepidermalną utratę wody nie solubilizując protein i lipidów naturalnie zawartych w skórze.
Za aktywne, długotrwałe nawilżenie powierzchni naskórka odpowiada między min. mocznik, który modyfikuje keratynę do wiązania wody oraz aktywne emolienty odpowiedzialne za transestryfikację brakujących lipidów. Utrzymanie fizjologicznego poziomu nawilżenia naskórka i regeneracji bariery hydrolipidowej wydaje się być możliwe poprzez dostarczanie kompleksu za pomocą emulsji zwierającej główny składnik w fazie ciekłokrystalicznej.
Celem pracy było przedstawienie przewagi roli fazy ciekłokrystalicznej emulsji w pielęgnacji nawilżającej skóry, która w stosunku do klasycznych emulsji wykazuje większą biokompatybilność z barierą hydrolipidowa naskórka.

Słowa kluczowe: ciekły kryształ, emulsja kosmetyczna, emulsja nawilżająca, emulgator, mocznik, ekstrakt z masła shea, hydrasalinol, olej z awokado, bariera lipidowa, emolienty, warstwa rogowa naskórka

The liquid crystality of the main component of a cosmetic emulsion. Regenerating and moisturizing effect of the epidermal hydrolipid barrier

ABSTRACT
By liquid crystal we mean a precise specific phase that differs from the liquid isotropic phase and the crystalline phase due to the degree of disorder of the molecules that make up them.
In the cosmetics industry, attention has been paid to the liquid crystalline phase as an emulsion stabilizing element that increases resistance to coalescence. The liquid crystals formed in the emulsion with the emulsifier Cetearyl Olivate and Sorbitan Olivate have a molecular structure similar to the lipid systems in the stratum corneum. Emulsion with an emulsifier that forms a liquid crystal phase reduces transepidermal water loss without solubilizing proteins and lipids naturally contained in the skin.
For active long-lasting moisturizing of the epidermis surface corresponds among others urea, which modifies keratin to bind water and active emollients responsible for the transesterification of missing lipids. Maintaining the physiological level of hydration of the epidermis and regeneration of the hydrolipid barrier, it appears to be possible by providing the complex with an emulsion containing the main component in the liquid crystalline phase.
The aim of the paper is to present the advantage of the role of the liquid crystalline phase of the emulsion in skin moisturizing care, which in relation to classic emulsions shows greater biocompatibility with the epidermal lipid barrier.

Keywords: Liquid crystal, cosmetic emulsion, moisturizing emulsion, emulsifier, urea, shea butter extract, hydrasalinol, avocado oil, lipid barrier, emollients, stratum corneum

Ewa Kilian-Pięta
Centrum Dermatologii Symbiosis
ul. Piękna 4
60-591 Poznań
E: ewa.kilian@symbiosis.pl
M: +48 502 189 324

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(2): 187

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj