Zaćma pourazowa i towarzyszące jej zmiany w narządzie wzroku

0
1879

STRESZCZENIE
Zaćma może być konsekwencją urazów gałki ocznej, które w wielu przypadkach związane są z miejscem wykonywanej pracy. Izolowana zaćma pourazowa związana jest często z dobrym rokowaniem, w odróżnieniu od urazów dotykających innych struktur gałki ocznej, jak rogówka, siatkówka czy nerw wzrokowy.
Czas występowania zmętnień w soczewce uzależniony jest od rodzaju urazu, którym dotknięte jest oko. W urazach drążących, tępych, po oparzeniach zasadą oraz w następstwie porażenia prądem elektrycznym bywa on bardzo krótki. W przypadku promieniowania jonizującego podczerwonego i ultrafioletowego progresja może być powolna i trwać od kilku do kilkunastu lat.
Celem artykułu było przedstawienie najczęstszych przyczyn zaćmy pourazowej oraz niektórych powiązanych z nią stanów patologicznych.
Istotnym elementem pracy było również zwrócenie uwagi na możliwości ochrony przed skutkami urazów oraz nadmierną ekspozycją na czynniki fizyczne, takie jak promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone coraz szerzej wykorzystywane w medycynie estetycznej i kosmetologii.

Słowa kluczowe: zaćma, urazy gałki ocznej, promieniowanie ultrafioletowe

Traumatic cataract and ocular changes related to it

ABSTRACT
Cataract may be a consequence of eye injuries, which in many cases are related to the workplace. An isolated traumatic cataract is often associated with a good prognosis, unlike injuries affecting other structures of the eye, such as the cornea, retina or optic nerve.
The time of occurrence of opacities in the lens depends on the type of injury that affects the eye. In penetrating injuries, blunt injuries, alkali burns and after electric shock, it is often very short. In the case of infrared and ultraviolet ionizing radiation, progression may be slow and last a few to a dozen or so years.
The aim of the article was to present the most common causes of traumatic cataract and some related pathological states.
An important element of this research was to present the possibilities of protection against the effects of injury and excessive exposure to physical factors, such as UV and infrared radiation, which are now becoming widely used in aesthetic medicine and cosmetology.

Keywords: cataract, eye injuries, ultraviolet radiation

Bartosz Ścieszka
Oddział Okulistyczny Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 66
59-300 Lubin
M: +48 603 852 202
E: b.scieszka1234@gmail.com

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(2): 215

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj