Molekularne mechanizmy starzenia się skóry w okresie menopauzy

0
2673

STRESZCZENIE
Starzenie się skóry to proces naturalny, który postępuje wraz z wiekiem. Obejmuje zmiany zachodzące w organizmie, takie jak: zmniejszenie biologicznej aktywności
komórek, utratę zdolności adaptacyjnych ustroju oraz spowolnienie procesów regeneracyjnych i odporności na stres środowiskowy. Na widoczne zmiany występujące w skórze nakładają się dwa procesy: starzenie związane z czynnikami zewnątrzpochodnymi (fotostarzenie) oraz czynnikami wewnątrzpochodnymi współzależne z wiekiem (chronostarzenie).
Celem pracy było ukazanie molekularnych procesów starzenia się skóry zachodzących w okresie menopauzy, w oparciu o dostępną literaturę. Są one bardzo złożone i różnorodne.
Odkrywanie mechanizmów starzenia i szeroko rozumiana profilaktyka pozwalają na opracowanie skutecznych metod opóźniających niekorzystne procesy zachodzące w organizmie kobiet w okresie menopauzy.

Słowa kluczowe: starzenie skóry, menopauza, wolne rodniki, promieniowanie UV

Molecular mechanisms of skin ageing during menopause

ABSTRACT
Skin ageing is a natural process that proceeds with age. The changes that take place in the organism might be as follows: diminishing biological activity of cells, the loss of adaptive qualities of the system and the decrease in regenerative processes and resistance to environmental stress. Two processes overlap when it comes to visible changes appearing in the skin: ageing connected with external factors (photoageing) and ageing due to internal factors interrelated with age (chrono-ageing).
The aim of this paper was to show molecular processes of skin ageing during menopause based on available literature. They are are very complex and diverse.
Research on mechanism of ageing as well as broadly understood methods of prevention allow the development of efficient methods of delaying negative processes in women during menopause.

Keywords: skin ageing, menopause, free radicals, UV radiation

Amelia Lizak, Izabela Załęska, Aleksandra Matuła, Monika Wilk

Zakład Kosmetologii Profesjonalnej
Katedra Kosmetologii
Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Aleja Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
E: lizakamelia@gmail.com
M: +48 506 446 013

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(2): 229

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj