Rola żywienia w budowaniu optymalnego stanu skóry u kobiet w okresie menopauzy

0
1830

STRESZCZENIE
Rozwój społeczno-gospodarczy oraz poprawa jakości opieki medycznej doprowadziły do wzrostu globalnej długości życia. Dla znacznej części populacji wygląd skóry ma istotne znaczenie.
W pracy dokonano przeglądu zmian skórnych zachodzących w okresie menopauzy oraz przedstawiono znaczenie diety mogącej wpływać na poprawę stanu skóry u kobiet w tym okresie.
Dietę uznano za ważny, modyfikowalny czynnik przedwczesnego starzenia. Odpowiednio zbilansowana ma znaczenie nie tylko w prewencji chorób, ale także może przyczynić się do poprawy stanu skóry u kobiet w okresie menopauzy.

Słowa kluczowe: dieta, menopauza, sposób żywienia, kobiety, składniki pożywienia

The role of nutrition in building an optimal skin condition in women during the menopause

ABSTRACT
Increases in socio-economic development, and improvements in the quality of medical care have led to an increase in global life expectancy. For a large part of the population, the skin’s appearance is important.
This paper reviews the changes in the skin that occur during the menopause and also presents the importance of a diet that may affect improvements in the skin of women during this period.
Diet is considered to be an important, and modifiable factor in premature aging. An appropriately balanced diet is important, not only in the prevention of diseases, but can also help improve the skin condition of women during the menopause.

Keywords: diet, menopause, nutrition model, women, food components

Katarzyna Bołądź
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kosmetologii Przyjazna Kosmetyka
ul. Tylna 5
87-300 Brodnica
T: +48 606 28 63 93
E: stowarzyszenie@przyjaznakosmetyka.org

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(2): 253

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj