Molekularny mechanizm glikacji. Szkodliwe oddziaływania zaawansowanych produktów końcowych glikacji (AGEs) na skórę

0
748

STRESZCZENIE

Glikozylacja nieenzymatyczna, zwana powszechnie glikacją jest procesem fizjologicznym, który może ulegać nasileniu
pod wpływem czynników endogennych i egzogennych. Akumulacja zaawansowanych produktów końcowych glikacji
(AGEs, advanced glycation end products) wywiera negatywny wpływ na proces starzenia się skóry, modyfikując jej właściwości biochemiczne, strukturalne i morfologiczne.
Celem pracy było opisanie mechanizmów oraz efektów oddziaływania AGEs na komórki naskórka, skóry właściwej, śródbłonka naczyniowego, a także na białka macierzy zewnątrzkomórkowej i lipidy międzykomórkowe.
Wciąż prowadzone są badania naukowe w poszukiwaniu substancji skutecznie hamujących proces glikacji oraz towarzyszącej jej glikooksydacji.

Słowa kluczowe: glikacja, zaawansowane produkty końcowe glikacji, AGEs, hiperglikemia

The molecular mechanism of glycation. Harmful effects of advanced glycation end products (AGEs) on the skin

ABSTRACT

Non-enzymatic glycosylation, commonly known as glycation, is a physiological process that may be intensified by endogenous and exogenous factors. The accumulation of advanced glycation end products (AGEs) effects negatively the aging process of the skin, modifying the biochemical, structural, and morphological properties of the skin.
The study aimed to describe the mechanisms and effects of AGEs on the cells of the epidermis, dermis, vascular endothelium, as well as extracellular matrix proteins and intercellular lipids.
Scientific research is being conducted to find substances that effectively inhibit the glycation process and the accompanying glycooxidation.

Keywords: glycation, advanced glycation end products, AGEs, hyperglycemia

Agata Buszka

Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
M: +48 697 850 097
E: buszka.agata@hotmail.com

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2023;12(1):53-57
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2023;12(1):23-27
Sposób cytowania: Buszka A. The molecular mechanism of glycation. Harmful effects of advanced glycation end products (AGEs) on the skin. Aesth Cosmetol Med. 2023;12(1):23-27. https://doi.org./10.52336/acm.2023.002

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj