Trądzik dojrzały jako powszechna dermatoza kobiet – wyszczególnienie układu dokrewnego

0
758

STRESZCZENIE

Jedną z najpowszechniejszych chorób skóry występującą u kobiet jest trądzik dojrzały. Mechanizmy stojące za powstaniem widocznych na skórze zmian są nadal poznawane, przez co wytypowanie jednego czynnika odpowiedzialnego za wywołanie dermatozy nie jest niemożliwe.
Celem pracy było przedstawienie możliwej patogenezy trądziku dojrzałego z opisem występujących zaburzeń na poziomie komórek skóry.
W artykule zostały zamieszczone informacje skupiające się na szczególnej roli układu dokrewnego w powstawaniu
trądziku dojrzałego u kobiet po 25. roku życia i wiążących się z tym zaburzeń np. zespółu policystycznych jajników. Opisane zostały także aktualne terapie specjalistyczne oraz kosmetologiczne.

Słowa kluczowe: trądzik dojrzały, hormony, leczenie, pielęgnacja, komórki, układ dokrewny

Mature acne as a common female dermatosis – detailing of the endocrine system

ABSTRACT
One of the most common skin diseases in women is mature acne. The mechanisms that are responsible for the visible
skin lesions are still being recognized, and it is impossible to put a single factor that is culpable for the development of this dermatosis.
The aim of the article is to describe the possible pathogenesis of adult acne with a description of the disorders occurring
at the level of skin cells. The main focus is directed to the particular role of the endocrine system in the development of
adult acne in women over 25 years of age and related diseases such as polycystic ovarian syndrome. Current specialized and cosmetological therapies were also described.

Keywords: mature acne, hormones, treatment, care, cells, endocrine system

Weronika Stepków

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 68
45-060 Opole
M: +48 516 666 415
E: weronika.stepkow@onet.pl

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2023;12(1):93-100
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2023;12(1):3-10
Sposób cytowania: Stepków W. Trądzik dojrzały jako powszechna dermatoza kobiet – wyszczególnienie układu dokrewnego. Aesth Cosmetol Med. 2023;12(1):3-10. https://doi.org./10.52336/acm.2022.034

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj