Rośliny lecznicze w nutrikosmetykach

0
667

STRESZCZENIE

Nutrikosmetyki to dodatki dietetyczne wpływające na stan skóry oraz jej wytwory. Dostępne są jako ampułki, kapsułki
czy tabletki poprawiające elastyczność i koloryt skóry, a także zwiększające stopień jej nawilżenia. Często są nimi suplementy przeciwdziałające nadmiernemu wypadaniu włosów oraz wspomagające prawidłowy wzrost paznokci. Wiele z nich zawiera w swoim składzie związki pochodzenia roślinnego, które są bogate w składniki aktywne wywierające korzystny efekt na fizjologię skóry i jej przydatki.
Celem niniejszej pracy było dokonanie oceny, na podstawie najnowszych doniesień literaturowych, prozdrowotnego działania wybranych gatunków roślin leczniczych mających zastosowanie w nutrikosmetykach. Podczas analizy określonych gatunków, uwzględniono wykorzystywany surowiec zielarski, główne substancje biologicznie czynne oraz ich działanie i zastosowanie.
Składniki aktywne pozyskiwane są z wielu części roślin, m.in. z owocu, liścia czy ziela. Są one źródłem flawonoidów, soli mineralnych i witamin działających głównie antyoksydacyjnie, przeciwstarzeniowo oraz przeciwzapalnie. Szerokie wykorzystanie surowców roślinnych popularnych gatunków oraz bogactwo pozyskiwanych z nich składników aktywnych
o wielowymiarowym działaniu, stwarza duże możliwości dla przemysłu suplementów diety.

Słowa kluczowe: nutrikosmetyki, rośliny lecznicze, substancje aktywne, substancje roślinne, suplementy diety

Medicinal plants in nutricosmetics

ABSTRACT

Nutricosmetics are nutritional supplements that affect the condition of the skin and its appendages. They are available as ampoules, capsules, or tablets which improve skin elasticity and tone, as well as increase its hydration. Supplements, that prevent excessive hair loss and support the pro per growth of nails, are also classified as nutricosmetics. Many supplements contain compounds of plant origin that are rich in active ingredients and exhibit a beneficial effect on the physiology of the skin and its appendages.
The aim of this study was to assess the health-promoting effects of selected species of medicinal plants used in nutricosmetics based on the latest literature reports. During the analysis of specific species, the herbal raw material, main biologically active substances, their action, and application were taken into account.
Active ingredients are obtained from many parts of plants, including fruits, leaves, and herbs. They are a source of flavonoids, mineral salts, vitamins, and antioxidant of anti-aging, and anti-inflammatory properties. The wide use of plant raw materials of popular species and the richness of active ingredients of multidimensional action obtained from them, creates great opportunities for the dietary supplement industry.

Keywords: nutricosmetics, medicinal plants, active substances, plant substances, dietary supplements

Anna Porębska

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Ostrogórska 30
41-200 Sosnowiec
+48 664 195 184
E: anna.por1996@gmail.com

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2023;12(1):41-45
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2023;12(1):11-15
Sposób cytowania: Porębska A. Medicinal plants in nutricosmetics. Aesth Cosmetol Med. 2023;12(1):11-15. https://doi.org./10.52336/acm.2022.033

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj