Zastosowanie laserów w terapii blizn

0
1595

STRESZCZENIE
Terapie blizn opisane w literaturze obejmują metody chemiczne, fizyczne i chirurgiczne. Leczenie koncentruje się przede wszystkim na zapobieganiu nieprawidłowemu procesowi gojenia się skóry, w tym celu często stosuje się terapie łączone.
Celem artykułu było przedstawienie klasyfikacji blizn oraz koncepcji laserowej terapii leczenia blizn, w oparciu o zalecenia Międzynarodowego Konsensusu z 2020 r. przedstawionego przez Amerykańskie Towarzystwo Laserów w Medycynie i Chirurgii (ASLMS) oraz wyników przeprowadzonych badań naukowych.
Choć laseroterapia należy do jednych z najbardziej efektywnych metod, jednoznaczne stwierdzenie, że jest ona najskuteczniejsza w leczeniu blizn nie jest możliwe. Efekt końcowy zależy od wielu czynników, m.in. od rodzaju i wieku blizny.

Słowa kluczowe: blizna, rana, lasery, lasery ablacyjne, terapie łączone

The use of lasers in the treatment of scars

ABSTRACT
Scar treatments described in the literature include chemical, physical and surgical methods. The treatment is primarily focused on prevention from the abnormal healing process of the skin, so and combination therapies are often used for this purpose.
The aim of the article was to present the classification of scars and the concept of laser treatment, based on the recommendations of the International Consensus of 2020 presented by the American Society of Lasers in Medicine and Surgery (ASLMS) and the results of scientific research.
Although laser therapy is one of the most effective methods, it is not possible to unequivocally state that it is the most effective in the treatment of scars. The final effect depends on many factors, including the type and age of the scar.

Keywords: scar, wound, lasers, ablation lasers, combined therapies

Magdalena Atta-Motte
Certifa Aesthetics Training Academy
71 Leamington Avenue SM4 4DQ London
Wielka Brytania
M: +44 79 32857109
E: magda.atta.motte@consultant.com

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2022;11(1):149-155
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2022;11(1):39-45
Sposób cytowania: Atta-Motte M. The use of lasers in the treatment of scars. Aesth Cosmetol Med. 2022;11(1):39-45. https://doi.org./10.52336/acm.2022.005

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj