Czynniki wpływające na aktywność bioelektryczną mięśni dna miednicy u kobiet w okresie menopauzalnym – badanie obserwacyjne

0
644

STRESZCZENIE
W okresie okołomenopauzalnym i wczesnym postmenopauzalnym, kobiety doświadczają szeregu zmian ogólnoustrojowych i psychologicznych. Dotyczą one głównie układów: moczowo-płciowego, ośrodkowego układu nerwowego, mięśniowo-szkieletowego, sercowo-naczyniowego. Istotną rolę odgrywają także zmiany związane z procesem starzenia się skóry.
Celem pracy była ocena wpływu wieku, wybranych danych antropometrycznych: masy ciała, wysokości ciała, wartości wskaźnika masy ciała BMI (Body Mass Index), wymiarów zewnętrznych miednicy oraz badanych parametrów aktywności bioelektrycznej mięśni dna miednicy (MDM).
Wyniki kobiet w okresie postmenopauzalnym osiągają wyższe wartości spoczynkowej i czynnościowej aktywności powierzchniowej elektromiografii mięśni dna miednicy (sEMG MDM), co wskazuje na to, że czynność MDM poprawia się wraz z upływem lat po menopauzie. U kobiet zgłaszających istotne objawy związane z nietrzymaniem moczu, występuje niższe spoczynkowe napięcie MDM. Dowodzić to może bardzo ważnych funkcji MDM, głównie podczas ich spoczynkowej aktywności. Wymaga to jednak dalszej weryfikacji w oparciu o większą grupę badaną, z zastosowaniem specjalistycznych metod oceny stopnia i rodzaju nietrzymania moczu.

Słowa kluczowe: menopauza, mięśnie dna miednicy, wskaźnik masy ciała, elektromiografia powierzchniowa

Factors affecting the bioelectrical activity of the pelvic floor muscles in menopausal women – an observational study

ABSTRACT
During the perimenopausal and early postmenopausal periods, women experience several systemic and psychological changes. They mainly concern the genitourinary, central nervous, musculoskeletal, and cardiovascular systems. Changes related to the aging process of the skin also play an important role.
The aim of the study was to evaluate the influence of age, selected anthropometric data (such as body weight, body height, body mass index (BMI) and external dimensions of the pelvis), and the parameters included in the questionnaires on the bioelectric activity of the pelvic floor muscles (PFM).
Postmenopausal women achieved higher levels of resting and functional surface activity of pelvic floor muscle electromyography (sEMG PFM), indicating that PFM function improves over the years following menopause. Women who report significant symptoms of urinary incontinence had a lower PFM resting tone. This may prove significant functions of PFM, mainly during resting activity. However, this results requires further verification based on a larger study group and usage of specialized methods of assessing the degree and type of urinary incontinence.

Keywords: menopause, pelvic floor muscles, body mass index, surface electromyography

Kuba Ptaszkowski (1), Sławomir Jarząb (1), Małgorzata Paprocka-Borowicz (1), Lucyna Ptaszkowska (2)

1. Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
Katedra Fizjoterapii
Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Grunwaldzka 2
50-355 Wrocław
M: +48 71 786 01 86
E: kuba.ptaszkowski@umw.edu.pl

2. Instytut Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 68
45-060 Opole
E: lucyna.ptaszkowska@uni.opole.pl

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2022;11(6):89-94
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2022;11(1):25-30
Sposób cytowania: Ptaszkowski K, Jarząb S, Paprocka-Borowicz M, Ptaszkowska L. Factors affecting the bioelectrical activity
of the pelvic floor muscles in menopausal women – an observational study. Aesth Cosmetol Med. 2022;11(1):25-30. https://doi.org./10.52336/acm.2022.003

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj