Zastosowanie masażu wibracyjnego w redukcji cellulitu i modelowaniu ciała

0
1201

STRESZCZENIE
Lipodystrofia jest zaburzeniem skórnym o wieloczynnikowym podłożu. Najczęściej pojawia się u kobiet w przedziale wiekowym 31-39 lat, na obszarze ud i pośladków. Istnieje wiele terapii cellulitu, jednak aby ich efekty były zadawalające, konieczne jest wielokierunkowe działanie.
Celem pracy była ocena skuteczności masażu wibracyjnego, na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego wśród 120 kobiet, u których wykonywano zabiegi wibroterapii.
Masaż wibracyjny jest nieinwazyjną metodą modelującą sylwetkę. Jego skuteczność w postaci redukcji tkanki tłuszczowej i cellulitu często widoczna jest już po wykonaniu kilku zabiegów. Bardzo obiecujące efekty terapii są przedmiotem dalszych badań.

Słowa kluczowe: drgania, wibroterapia, cellulit, tkanka tłuszczowa, masaż wibracyjny

Vibration massage in cellulite reduction and body modelling

ABSTRACT
Lipodystrophy is a skin disorder of a multifactorial background. It mostly appears in women aged 31-39, on the thighs and buttocks. There are many cellulite therapies, however, to be satisfactory, multidirectional action is necessary.
The aim of the study was to assess the effectiveness of vibration massage, based on a survey conducted among 120 women who underwent vibrotherapy treatments.
Vibration massage is a non-invasive method of body shaping. Its effectiveness in reducing body fat and cellulite is often visible after several treatments. The very promising effects of the therapy are the subject of further research.

Keywords: vibrations, vibrotherapy, cellulite, adipose tissue, vibration massage

Paulina Haracz

Wydział Medyczny
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
M: +48 510 017 492
E: paulinaharacz7@op.pl

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2022;11(6):151-157
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2022;11(6):217-223
Sposób cytowania: Haracz P. Vibration massage in cellulite reduction and body modelling. Aesth Cosmetol Med. 2022;11(6):217-223. https://doi.org./10.52336/acm.2022.035

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj