Łysienie androgenowe typu męskiego – charakterystyka i przegląd terapii dostępnych w gabinetach kosmetologicznych i medycyny estetycznej

0
963

STRESZCZENIE
Łysienie androgenowe jest schorzeniem o wieloczynnikowej etiologii, powszechnie występującym u coraz większej ilości mężczyzn. Oprócz czynników genetycznych odpowiedzialnych za proces wypadania włosów, główną rolę odgrywają: hormony, stres, styl życia oraz nawyki żywieniowe.
Głównym celem pracy było przedstawienie najczęściej stosowanych metod w niwelowaniu łysienia androgenowego u mężczyzn borykających się z tym problemem. Dokonano przeglądu opublikowanych badań i porównano skuteczność wybranych metod zabiegowych. W analizie korelacji wykorzystano również sondaż diagnostyczny oparty na ankiecie.
W terapii schorzenia stosuje się odpowiednie preparaty oraz zabiegi mające za zadanie poprawę struktury włosa oraz owłosionej skóry głowy. Mogą one znacząco obniżyć poziom zaawansowania schorzenia.

Słowa kluczowe: łysienie androgenowe typu męskiego, metody niwelujące łysienie, alopecja

Androgenetic alopecia in males – characteristics and overview of therapies available in cosmetology and aesthetic medicine clinics

ABSTRACT
Androgenetic alopecia is a disease of multifactorial etiology, commonly occurring in an increasing number of men. In addition to genetic factors responsible for the process of hair loss, the main role is played by hormones, stress, lifestyle, and eating habits.
The aim of the study was to present the most commonly used methods in eliminating androgenetic alopecia in men struggling with this problem. A review of already published studies was made and the effectiveness of selected treatment methods was compared. In the analysis of correlations a survey-based diagnostic survey was also used.
In the treatment of the disease, appropriate preparations and treatments are used to improve the structure of the hair and scalp. They can significantly reduce the severity of the disease.

Keywords: androgenetic alopecia in males, methods to eliminate baldness, alopecia

Magdalena Jakubiec

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
ul. Armii Krajowej 7
48-300 Nysa
M: +48 506 563 303
E: magdalena.jakubiec1@gmail.com

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2022;11(6):53-59
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2022;11(6):209-215
Sposób cytowania: Jakubiec M. Androgenetic alopecia in males – characteristics and overview of therapies available in cosmetology and aesthetic medicine clinics. Aesth Cosmetol Med. 2022;11(6):209-215. https://doi.org./10.52336/acm.2022.030

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj