Współczesny model postępowania z problemem blizn w kosmetologii i medycynie estetycznej

0
3172

STRESZCZENIE
Blizny występujące na ciele mogą wpływać zarówno na aspekt estetyczny, jak i zdrowotny. Kształtują się podczas gojenia ran, a miejsce w którym powstaje ubytek zostaje zastąpione tkanką łączną włóknistą. Ze względu na strukturę, blizny można podzielić na: atrofi czne, linijne, hipertrofi czne i keloidy.
Celem pracy było przedstawienie różnego rodzaju blizn oraz możliwości terapii współczesnej kosmetologii i medycyny estetycznej.
Metody redukcji blizn zależą od morfologii zmian i mogą mieć charakter farmakologiczny, mechaniczny lub chemiczny. Pomimo wielu możliwości jakie oferuje rynek estetyczny całkowite usunięcie blizny często jest niemożliwe, jednak zastosowanie terapii łączonych może doprowadzić do jej znacznego zmniejszenia, spłaszczenia lub odbarwienia.
Redukcja blizn nie tylko poprawia wygląd zewnętrzny, ale również wpływa na odzyskanie komfortu psychicznego, jak
również zwiększenie pewności siebie.

Słowa kluczowe: blizna, bliznowce, laseroterapia, mikrodermabrazja, oksybrazja, złuszczanie chemiczne, mezoterapia, krioterapia, presoterapia, kamuflaż

Contemporary model of dealing with scars in cosmetology and aesthetic medicinie

ABSTRACT
Scars on the body can affect both the aesthetic and health aspects. They are formed during the healing of wounds, and the place where the defect is formed is replaced by fi brous connective tissue. Due to the structure, scars can be divided into: atrophic, linear, hypertrophic and keloid.
The aim of the study was to present various types of scars and the possibilities of therapy in modern cosmetology and aesthetic medicine.
The methods of scar reduction depend on the morphology of the lesions and may be pharmacological, mechanical or chemical. Despite the many possibilities offered by the aesthetic market, complete removal of the scar is often impossible, however, the use of combined therapies may lead to its signifi cant reduction, fl attening or discoloration.
Scar reduction not only improves the external appearance, but also helps to regain psychological comfort of people as well as increase self-confi dence.

Keywords: scar, keloids, laser therapy, microdermabrasion, oxybrasion, chemical exfoliation, mesotherapy, cryotherapy, pressotherapy, camouflage

Marlena Przewłocka-Gągała
ul. Przylesie 63
55-095 Domaszczyn
M: +48 695 756 516
E: drprzewlocka.gagala@gmail.com

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2021;10(1):89-97
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2021;10(1):39-47
Sposób cytowania: Przewłocka-Gągała M. Współczesny model postępowania z problemem blizn
w kosmetologii i medycynie estetycznej. Aesth Cosmetol Med. 2021;10(1):39-47. https://doi.org/10.52336/acm.2021.10.1.06

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj