Przegląd metod fizykalnych w terapii porażenia nerwu twarzowego typu Bella

0
1873

STRESZCZENIE
Obwodowe uszkodzenie nerwu twarzowego (który zaopatruje ruchowo, czuciowo oraz przywspółczulnie obszar twarzy) jest najczęstszym uszkodzeniem pośród nerwów czaszkowych. Porażenie typu Bella uniemożliwia osobom normalne funkcjonowanie poprzez zaburzenie: funkcji mowy, spożywania pokarmów i mimiki twarzy. Może również prowadzić do ciężkich stanów zapalnych gałki ocznej, a w konsekwencji do utarty wzroku. W pracy zwrócono szczególną uwagę na wpływ odpowiednio dobranych zabiegów fi zykalnych do okresu porażenia nerwu twarzowego. Przedstawiono zastosowanie metod terapeutycznych do których zalicza się: elektroterapię, leczenie ciepłem, masaż twarzy, kinezyterapię oraz zastosowanie wypełniaczy.
Kompleksowa terapia usprawniająca oparta na współpracy lekarzy, fizjoterapeutów oraz kosmetologów znacząco poprawia wyniki leczenia farmakologicznego oraz skraca czas rekonwalescencji.

Słowa kluczowe: nerw twarzowy, porażenie typu Bella, leczenie

Review of physical methods in the treatment of Bell’s palsy

ABSTRACT
Peripheral facial nerve damage is the most common condition of all cranial nerve damage; this nerve innervates the face in motor, sensory and parasympathetic ways. Bell’s palsy prevents patients from functioning normally by disturbing the speech function, eating and facial expressions. It can also lead to severe infl ammation of the eyeball and consequently to blindness. The study focuses on the infl uence of appropriately selected physical procedures on the time over which facial palsy affects a patient. The use if therapeutic methods such as: electrotherapy, heat treatment, facial massage, kinesitherapy and fi llers were also presented
Comprehensive rehabilitation therapy based on the cooperation of doctors, physiotherapists and cosmetologists signifi cantly improves the results of pharmacological treatment and shortens convalescence time.

Keywords: facial nerve, Bell’s palsy, treatment

Wanda Stryła (1), Agata Kaczmarek (2)
(1) Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. Prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
ul. Grabowa 22
61-473 Poznań
M: +48 503 998 203
M: +48 61 832 77 76
E: strylaw@gmail.com

(2) Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
M: +48 694 181 361
E: agatamm.kaczmarek@gmail.com

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2021;10(1):77-81
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2021;10(1):13-17
Sposób cytowania: Stryła W, Kaczmarek A. Review of physical methods in the treatment of Bell’s palsy. Aesth Cosmetol Med. 2021;10(1):13-17. https://doi.org/10.52336/acm.2021.10.1.02

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj