Fizjologiczne skutki pozabiegowe, działania niepożądane oraz powikłania po wybranych zabiegach estetycznych. Przegląd literatury

0
1978

STRESZCZENIE

Zabiegi estetyczne wykonywane są w celu poprawy samopoczucia, atrakcyjności fizycznej oraz niwelowania defektów skórnych. Procedury zabiegowe wiążą się także z fizjologicznymi skutkami pozabiegowymi, działaniami niepożądanymi oraz powikłaniami.
Celem artykułu było omówienie wybranych zabiegów estetycznych wraz z charakterystycznymi dla nich powikłaniami oraz przedstawienie rodzajów naturalnych skutków pozabiegowych i niebezpiecznych działań niepożądanych.
Znajomość przyczyn i występowania skutków niepożądanych po różnych zabiegach estetycznych, pozwalają na zwiększenie świadomości zagrożeń związanych z wykonywaniem usług w tym zakresie.

Słowa kluczowe: powikłania, działania niepożądane, skutki pozabiegowe, zabiegi estetyczne, kosmetologia, medycyna estetyczna

Post-treatment physiological effects, adverse effects and complications after the selected aesthetic treatments. Review of the literature

ABSTRACT

Aesthetic treatments are performed in order to improve physical attractiveness, well-being, and to eliminate skin defects. These procedures are also associated with physiological post-treatment effects, side effects and complications.
The aim of the article was to discuss selected aesthetic treatments with their typical complications and to present the types of natural post-treatment effects and dangerous side effects.
Knowledge of the causes and occurrence of undesirable effects after various aesthetic treatments allows to increase awareness of the risks associated with the performance of such procedures.

Keywords: complications, side effects, postoperative effects, aesthetic treatments, cosmetology, aesthetic medicine

Weronika S. Kononowicz (1), Beata Malara (2)

1. Zakład Kosmetologii
Katedra Kosmetologii
Wydział Nauk Farmaceutycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Kasztanowa 3
41-200 Sosnowiec
T: +48 32 269 98 35

2. Katedra Kosmetologii
Wydział Medyczny
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
ul. Kostki-Napierskiego 38
40-659 Katowice
E: beata.malara@gwsh.pl

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2021;10(5):143-148
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2021;10(5):211-216
Sposób cytowania: Kononowicz WS, Malara B. Post-treatment physiological effects, adverse effects and complications after the selected aesthetic treatments. Review of the literature. Aesth Cosmetol Med. 2021;10(5):211-216. https://doi.org./10.52336/acm.2021.10.5.01

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj