Wpływ czynników psychologicznych na powstawanie i przebieg wybranych chorób skóry oraz znaczenie zaburzeń dermatologicznych w dobrostanie psychicznym

0
2189

STRESZCZENIE
Czynniki psychologiczne, w tym stresogenne, mają istotny wpływ na manifestacje chorób skóry takich jak łuszczyca, atopowe zapalenie skóry i trądzik. Z drugiej strony, zaburzenia dermatologiczne mogą powodować problemy psychologiczne oraz psychiatryczne.
Celem pracy było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na podstawie dostępnego piśmiennictwa, dotyczącego wpływu czynników psychologicznych na powstawanie i przebieg chorób skóry oraz wynikających z obecności chorób dermatologicznych determinantów jakości życia i zaburzeń psychicznych.
Przeważająca większość badań potwierdza negatywny wpływ stresu na pojawienie się oraz zaostrzenie zmian skórnych w przebiegu wielu chorób dermatologicznych, a w konsekwencji pogorszenie jakości życia. Czynniki te zaburzają również prawidłowy stan emocjonalny. Prawidłowe iwieloaspektowe podejście do pacjenta dermatologicznego oparte na współpracy pomiędzy lekarzem, kosmetologiem i psychologiem zwiększa skuteczność terapii.

Słowa kluczowe: psychodermatologia, atopowe zapalenie skóry, trądzik, łuszczyca, jakość życia, czynniki stresogenne

Influence of psychological factors on the development and course of selected skin diseases of selected skin diseases and the importance of dermatological disorders in mental well-being

ABSTRACT
Psychological factors, including stressors, have a significant impact on the manifestation of skin diseases such as psoriasis, atopic dermatitis and acne. On the other hand, dermatological disorders can cause psychological and psychiatric problems.
The aim of the study was to present the current state of knowledge, based on the available literature, on the impact of psychological factors on the formation and course of skin diseases and the determinants of quality of life and mental disorders resulting from the presence of dermatological diseases.
The overwhelming majority of studies confirm the negative impact of stress on the appearance and exacerbation of skin lesions in the course of many dermatological diseases and, consequently, deterioration of the quality of life. These factors also disturb the proper emotional state. A correct and multifaceted approach to a dermatological patient based on cooperation between a doctor, cosmetologist and psychologist increases the effectiveness of the therapy.

Keywords: psychodermatology, atopic dermatitis, acne, psoriasis, quality of life, stress factors

Dagmara Polak (1), Aneta Teległów (2), Anna Piotrowska (3)

 1. Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii i Biochemii
  Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  Aleja Jana Pawła II 78
  32-571 Kraków
  E: dagmarapol2@gmail.com
  T: +48 12 683 11 54
 2. Instytut Rehabilitacji Klinicznej
  Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  Aleja Jana Pawła II 78
  32-571 Kraków
  E: aneta.teleglow@awf.krakow.pl
  T: +48 12 683 10 83
 3. Instytut Nauk Podstawowych
  Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  Aleja Jana Pawła II 78
  32-571 Kraków
  E: anna.piotrowska@awf.krakow.pl
  T: +48 12 683 11 54

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2020;9(5):55-60
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2020;9(5):455-460
Sposób cytowania: Polak D, Teległów A, Piotrowska A. Wpływ czynników psychologicznych na powstawanie i przebieg wybranych chorób skóry oraz znaczenie zaburzeń dermatologicznych w dobrostanie psychicznym. Aesth Cosmetol Med. 2020;9(5):455-460. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13151012

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj