Motywacje kobiet do podjęcia terapii odchudzającej

0
461

STRESZCZENIE
W obecnych czasach atrakcyjność fizyczna często warunkuje osiągnięcie sukcesu społecznego i zawodowego. Większość kobiet zakłada, że wprowadzone działania odchudzające przyniosą oczekiwany efekt. Mają również oczekiwania dotyczące zmian w postrzeganiu siebie, pozbycia się kompleksów oraz odzyskania pewności siebie.
Celem pracy było zbadanie motywacji kobiet stosujących diety odchudzające oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie czy u osób badanych doszło do zmiany w postrzeganiu siebie po zakończonej diecie odchudzającej oraz czy zmiany te miały wpływ na ich życie.
Motywacja oraz umiejętność wyznaczania celów, mogą stać się kluczowym elementem diety oraz skuteczności terapii odchudzającej.

Słowa kluczowe: dieta, motywacja, terapia odchudzająca, atrakcyjność

Motivations of women to undertake slimming therapy

ABSTRACT
Nowadays, physical attractiveness often determines the achievement of social and professional success. Most women assume that the slimming measures introduced will bring the expected effect. They also have expectations regarding changes in their perception of themselves, getting rid of complexes and regaining confidence.
The aim of the research was to examine the motivation of women on slimming diets and to find an answer to the question of whether the respondents had a change in their perception of themselves after the end of the slimming diet and whether these changes had an impact on their lives.
Motivation and the ability to set goals can become a key element of the diet and the effectiveness of slimming therapy.

Keywords: diet, motivation, slimming therapy, attractiveness

Wanda Hawryłkiewicz
Wydział Profilaktyki Zdrowia
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna
ul. Nowowiejska 69
50-340 Wrocław
T: +48 71 321 11 54
E: dziekanat@nwsm.pl

Oryginalna wersja artykułu dostępna w numerze 5/2020 Aesthetic Cosmetology and Medicine
Zapewnij sobie dostęp już dziś! Zamów w sklepie KE.
Czasopismo dostępne również w sieci Empik, na półce z prasą kobiecą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Please enter your name here