Motywacje kobiet do podjęcia terapii odchudzającej

0
1269

STRESZCZENIE
W obecnych czasach atrakcyjność fizyczna często warunkuje osiągnięcie sukcesu społecznego i zawodowego. Większość kobiet zakłada, że wprowadzone działania odchudzające przyniosą oczekiwany efekt. Mają również oczekiwania dotyczące zmian w postrzeganiu siebie, pozbycia się kompleksów oraz odzyskania pewności siebie.
Celem pracy było zbadanie motywacji kobiet stosujących diety odchudzające oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie czy u osób badanych doszło do zmiany w postrzeganiu siebie po zakończonej diecie odchudzającej oraz czy zmiany te miały wpływ na ich życie.
Motywacja oraz umiejętność wyznaczania celów, mogą stać się kluczowym elementem diety oraz skuteczności terapii odchudzającej.

Słowa kluczowe: dieta, motywacja, terapia odchudzająca, atrakcyjność

Motivations of women to undertake slimming therapy

ABSTRACT
Nowadays, physical attractiveness often determines the achievement of social and professional success. Most women assume that the slimming measures introduced will bring the expected effect. They also have expectations regarding changes in their perception of themselves, getting rid of complexes and regaining confidence.
The aim of the research was to examine the motivation of women on slimming diets and to find an answer to the question of whether the respondents had a change in their perception of themselves after the end of the slimming diet and whether these changes had an impact on their lives.
Motivation and the ability to set goals can become a key element of the diet and the effectiveness of slimming therapy.

Keywords: diet, motivation, slimming therapy, attractiveness

Wanda Hawryłkiewicz
Wydział Profilaktyki Zdrowia
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna
ul. Nowowiejska 69
50-340 Wrocław
T: +48 71 321 11 54
E: dziekanat@nwsm.pl

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2020;9(5):103-110
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2020;9(5):447-454
Sposób cytowania: Hawryłkiewicz W. Motywacje kobiet do podjęcia terapii odchudzającej. Aesth Cosmetol Med. 2020;9(5):447-454. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13151006

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj