Medycyna estetyczna w kontekście zdrowia psychicznego i etyki

0
2883

STRESZCZENIE
Zdrowie psychiczne jest nieodłączną częścią zdrowia fizycznego, a elementy te współistnieją w ścisłej korelacji między sobą. Tym samym zaburzenia zdrowia psychicznego mogą wpływać jednocześnie na stosunek danej osoby do wyglądu zewnętrznego. Zjawiskiem obrazującym tę zależność są między innymi stany depresyjne występujące u osób z zaawansowanym trądzikiem czy łuszczycą. Przykładem zaburzenia psychicznego, które bezpośrednio oddziałuje na sposób postrzegania swojego ciała jest również dysmorfofobia. Mimo częstej poprawy jakości życia, wykonanie zabiegów estetycznych dla wielu osób stanowi moralny dylemat.
Celem pracy było zwrócenie uwagi na problem zdrowia psychicznego w kontekście zabiegów estetycznych.

Słowa kluczowe: medycyna estetyczna, zdrowie psychiczne, psychodermatologia, etyka

Aesthetic medicine in the context of mental health and ethics

ABSTRACT
Mental health is an integral part of physical health, and these elements coexist in close correlation with each other. As a result, mental disorders can affect physical appearance at the same time, and external body defects are reflected in the state of mental health. The phenomenon illustrating this relationship are, among others, depression occurring in people with advanced acne or psoriasis. A flagship example of a mental disorder that directly affects the perception of the body is also dysmorphophobia. Despite the frequent improvement in the quality of life of people using the latest solutions in the broadly understood beauty industry, for many people the existence of aesthetic medicine is a moral dilemma.
The aim of the work was to draw attention to the problem of mental health in the context of the aesthetic industry and to discuss the ethical dilemmas of aesthetic medicine.

Keywords: aesthetic medicine, mental health, psychodermatology, ethics

Edyta Sugier (1), Ewelina Firlej (2), Anna Sokołowska (2), Mariola Janiszewska (3)

 1. Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Kosmetologii i Medycyny Estetycznej
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  ul. Chodźki 1
  20-093 Lublin
  E: edyta.sugier@onet.pl
 2. Pracownia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej
  Wydział Farmaceutyczny
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  ul. Chodźki 1
  20-093 Lublin
  M: +48 782 660 681
  E: ewelina.firlej@umlub.pl
 3. Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  ul. Jaczewskiego 4
  M: +48 509 394 035
  E: mariola.janiszewska@umlub.pl

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2020;9(5):126-131
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2020;9(5):411-416
Sposób cytowania: Sugier E, Firlej E, Sokołowska A, Janiszewska M. Medycyna estetyczna w kontekście zdrowia psychicznego i etyki. Aesth Cosmetol Med. 2020;9(5):411-416.

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj