Znaczenie diety w terapii trądziku pospolitego

0
2400

STRESZCZENIE

Dieta w znaczny sposób warunkuje zdrowie organizmu. Badania z ostatnich lat dostarczają informacji, że może ona stanowić efektywne uzupełnienie terapii trądziku.
Celem pracy było przedstawienie korzyści i zagrożeń wynikających z zastosowania diety w odniesieniu do stanu skóry i występowania trądziku.
Opisano wpływ żywienia na poszczególne aspekty patofizjologii trądziku. Zwrócono uwagę na znaczenie diety bogatej w cukry i tłuszcze i jej najbardziej charakterystycznych cech, takich jak wysoki poziom indeksu glikemicznego żywności, duża ilość spożywanego cukru, nabiału i tłuszczów nasyconych. Dodatkowo zostały wyjaśnione zalety wynikające ze stosowania prawidłowo dobranej diety zawierającej odpowiednie ilości energii, makro- i mikroskładników.

Słowa kluczowe: dieta, trądzik, odżywanie, indeks glikemiczny, mleko, mikrobiota

The importance of diet in the treatment of acne vulgaris

ABSTRACT

Diet significantly determines the health of the body. Studies from recent years provide information that suggests it can be an effective complement to acne therapy.
The aim of the study was to present the benefits and threats resulting from the use of diet in relation to skin condition and acne.
The influence of nutrition on particular aspects of acne pathophysiology was described. Attention was paid to the importance of a diet rich in sugars and fats and its most characteristic features, such as high levels of the food glycemic index, a large amount of sugars, dairy products and saturated fats. In addition, the benefits of using a properly selected diet containing the right amounts of energy, macro- and micronutrients were explained.

Keywords: diet, acne, Western type diet, nutrition, glycemic index, milk, microbiota

Szymon Osowski

Collegium Medicum
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. IX Wieków Kielc 19a
25-516 Kielce
E: szymon.osowski14@gmail.com
M: +48 531 796 575

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(6): 755

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj