Dysfunkcje seksualne a leczenie izotretynoiną

0
2130

STRESZCZENIE

Seksualność człowieka stanowi bardzo istotny element życia. Świadczy o jego psychofizycznej kondycji i jest wykładnią ogólnej aktywności organizmu. Pogorszenie stanu zdrowia znacząco wpływa na jakość życia seksualnego. Z drugiej strony dysfunkcje seksualne znacząco obniżają jakość życia.
Celem pracy było przedstawienie dysfunkcji seksualnych występujących u pacjentów poddanych ogólnemu leczeniu izotretynoiną. Dokonano przeglądu piśmiennictwa analizując częstotliwość pojawiających się dolegliwości, ich wpływ na komfort życia oraz potencjalne patomechanizmy prowadzące do rozwoju dysfunkcji seksualnych.

Słowa kluczowe: izotretynoina, działania niepożądane, witamina A, retinoidy, trądzik, dysfunkcje seksualne

Sexual dysfunction and isotretinoin treatment

ABSTRACT

Human sexuality is a very important element of life. It confirms person’s psychophysical condition and is an interpretation of the body’s general activity. Deterioration of health significantly affects the quality of sex life. On the other hand, sexual dysfunction significantly reduces quality of life.
The aim of the study was to present sexual dysfunction occurring in patients undergoing general isotretinoin treatment. A review of the literature was conducted analyzing the frequency of the problems that occurred, their impact on quality of life and potential pathomechanisms that lead to the development of sexual dysfunction.

Keywords: isotretinoin, side effects, vitamin A, retinoids, acne, sexual dysfunction

Aleksandra Krawiec (1), Anna Piotrowska (2)

1. Koło Naukowe przy Zakładzie Biochemii i Podstaw Kosmetologii
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
E: aleksandrakrawiec97@gmail.com
T: +48 12 683 11 54

2. Zakład Biochemii i Podstaw Kosmetologii
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
E: anna.piotrowska@awf.krakow.pl
T: +48 12 683 11 54

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(6): 765

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj