Nużeniec w wybranych zmianach zapalnych skóry

0
1978

STRESZCZENIE

Nużyca jest terminem stosowanym w odniesieniu do chorób skóry wywołanych przez nużeńca ludzkiego Demodex folliculorum. Roztocza te są saprofitycznymi ektopasożytami, które występują przede wszystkim w obszarach bogatych w gruczoły łojowe, takich jak twarz, skóra głowy, szyja.
Nużeniec ludzki wywołuje głównie choroby skóry, ale może naśladować wiele innych zapalnych dermatoz. Może przebiegać bezobjawowo lub manifestując się poprzez: świąd, zaczerwienienie, łuszczenie, grudki i krostki. Pasożyty te mogą stanowić przyczynę trądziku różowatego, trądziku pospolitego, zapalenia brzegów powiek, demodekozy ocznej, czy zespołu suchego oka.
Celem pracy było zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z zakażeń Demodex folliculorum oraz przedstawienie czynników ryzyka. Omówiono objawy kliniczne i patogenezę nużycy.
Patogeneza ludzkiej nużycy pozostaje w dużej mierze niejasna. Diagnostyka polega głównie na analizie zeskrobin ze zmian oraz badaniu mikroskopowym rzęs. Leczenie jest trudne i długotrwałe.

Słowa kluczowe: nużeniec ludzki, nużyca, zapalenie brzegów powiek, trądzik różowaty

Demodex in selected inflamed skin lesions

ABSTRACT

Demodex folliculus is a term used for skin diseases caused by Demodex folliculorum. These mites are saprophytic ectoparasites that are found primarily in areas rich in sebaceous glands, such as the face, scalp and neck.
Demodex principally causes skin diseases, but can mimic many other dermatoses accompanied by inflammation. It can be asymptomatic or manifested through itching, redness, flaking papules and pustules. These parasites can be the cause of rosacea, acne vulgaris, eyelid inflammation, ocular demodecosis, and dry eye syndrome.
The aim of the study was to draw attention to the threats arising from Demodex folliculorum infections and to present risk factors. Clinical symptoms and pathogenesis of demodicosis were discussed.
The pathogenesis of human demodicosis remains largely unclear. Its diagnosis mainly consists of the analysis of scrapings from lesions and microscopic examination of eyelashes. The treatment is difficult and prolonged.

Keywords: Demodex folicullorum, demodicosis, eyelid inflammation, rosacea

Magdalena Kołodziejczyk

Katedra i Zakład Biologii z Genetyką
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Collegium Pharmaceuticum
ul. Chodźki 4a
20-093 Lublin
E: kolodziejczykmagd@gmail.com
M: +48 533 135 181

Adres korespondencyjny:
Magdalena Kołodziejczyk
Jankowa 33
24-300 Opole Lubelskie

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(6): 771

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj