Hirudoterapia w wybranych zastosowaniach dermatologicznych

0
2136

STRESZCZENIE

Hirudoterapia to terapia przeprowadzona za pomocą pijawek lekarskich (Hirudo medicinalis). Znana jest od ponad 2000 lat. Wskutek rozwoju antyseptyki i mikrobiologii w XIX w. zapomniano o tej metodzie, jednak obecnie ponownie wraca do świata medycyny.
Celem artykułu było przedstawienie podstawowych informacji na temat hirudoterapii jako skutecznej metody w terapii wielu dermatoz oraz schorzeń, jak również mającej wpływ na poprawę ogólnego stanu zdrowia.
Pijawki lekarskie wykazują dobroczynne właściwości dla zdrowia, a hirudoterapia jest skutecznym narzędziem w leczeniu wielu chorób. Jej rola w kosmetologii jest jak na razie dopiero poznawana, lecz wydaje się ciekawym i obiecującym kierunkiem badań.
Rozpowszechnienie wiedzy na temat skuteczności tej metody, pozytywnych właściwości oraz nielicznych działań niepożądanych może sprawić, że hirudoterapia będzie stosowana na szerszą skalę w dermatologii i kosmetologii.

Słowa kluczowe: hirudoterapia, Hirudo medicinalis, terapia pijawkowa, dermatologia, zastosowanie, leczenie, dermatozy, substancje bioaktywne

Hirudotherapy in selected dermatological applications

ABSTRACT

Hirudotherapy is a therapy carried out with the help of medical leeches (Hirudo medicinalis). It has been used for over 2,000 years. As a result of the development of antiseptics and microbiology in the nineteenth century, this method was forgotten, but now again it has returned to the world of medicine.
The aim of the article was to provide basic information on hirudotherapy as an effective method in the treatment of many dermatoses and diseases, as well as having an impact on improving overall health.
Medical leeches show beneficial properties for health, and hirudotherapy is an effective tool in the treatment of many diseases. Their role in cosmetology is not yet well known, but it seems to be an interesting and promising direction of research.
Dissemination of knowledge about the effectiveness of this method, its positive properties and few side effects may cause hirudotherapy to be used on a wider scale in dermatology and cosmetology.

Keywords: hirudotherapy, Hirudo medicinalis, leech therapy, dermatology, application, treatment, dermatoses, bioactive substances

Ewelina Ząbkowska (1), Anna Piotrowska (2)

1. Koło Naukowe przy Zakładzie Biochemii i Podstaw Kosmetologii
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
E: zabkowska.ewelina@gmail.com
T: +48 12 683 11 54

2. Zakład Biochemii i Podstaw Kosmetologii
Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
E: anna.piotrowska@awf.krakow.pl
T: +48 12 683 11 54

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(6): 779

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj