Zjawisko alergii w gabinecie kosmetologicznym

0
3438

STRESZCZENIE
Ze względu na wzrost występowania alergii wśród klientów gabinetów kosmetologicznych, alergia nie jest już tylko przedmiotem badań nauk medycznych.
Celem pracy było przedstawienie problematyki alergii w kontekście pracy zawodowej kosmetologów poprzez ocenę stanu ich wiedzy oraz oszacowanie częstotliwości jej występowania w gabinetach kosmetologicznych.
Prewencja i wysoka świadomość zarówno kosmetologów jak i klientów gabinetów mogą znacząco wpływać na występowanie alergii.

Słowa kluczowe: alergia, alergia kontaktowa, kosmetologia, kosmetolog, kosmetyki, choroba zawodowa

The occurrence of allergy in cosmetology offices

ABSTRACT
Due to the increase in the occurrence of allergies among clients of beauty salons, allergy is now not only a subject of research in medical science.
The aim of this work was to present the issues connected to allergies in the context of the professional work of cosmetologists. It will do this by assessing the state of their knowledge, and estimating the frequency of the occurrence of allergies in cosmetology offices.
Prevention and high awareness of this matter, on the part of cosmetologists and their clients, can significantly affect the occurrence of allergies.

Keywords: allergy, allergic contact dermatitis, cosmetology, cosmetologist, cosmetics, occupational disease

Patrycja Głaz, Dorota Kowalczuk

Katedra i Zakład Chemii Leków
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Jaczewskiego 4 (Collegium Anatomicum)
20-090 Lublin
M: + 48 733 590 888
E: patrycjaglass@gmail.com

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(3): 337

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj