Wpływ promieniowania UV stosowanego podczas stylizacji paznokci na skórę dłoni

0
2460

STRESZCZENIE

Podczas zabiegu stylizacji płytki paznokciowej metodą żelową wykorzystywane są lampy emitujące promieniowanie ultrafioletowe UVA. Dociera ono do najgłębszych warstw skóry właściwej, przyczyniając się do uszkodzeń komórek i przyspieszenia starzenia skóry. Ponadto promieniowanie UVA wykazuje potencjał mutagenny, co może skutkować powstawaniem nowotworów skóry.
W artykule dokonano przeglądu dostępnej literatury na temat szkodliwości promieniowania pochodzącego z lamp stosowanych w gabinetach kosmetycznych wykonujących zabiegi stylizacji paznokci metodą żelową. Wyniki wykazały, że prawidłowo stosowane lampy nie zwiększają znacząco ryzyka zachorowania na nowotwór skóry. Należy jednak kontynuować badania nad szkodliwością lamp UV do stylizacji paznokci i jednocześnie informować o konieczności profilaktyki nowotworów skóry oraz starzenia się skóry.

Słowa kluczowe: rak kolczystokomórkowy, promieniowanie UV, lampy UV, stylizacja paznokci, fotoprotekcja, starzenie skóry spowodowane światłem

The effect of UV radiation used during nail stylization on the skin of the hands

ABSTRACT

During the procedure of stylization of the nail plate using the gel method, lamps emitting UVA ultraviolet radiation are used. It reaches the deepest layers of the dermis, contributing to cell damage and accelerating skin aging. In addition, UVA radiation has mutagenic potential, which can result in skin cancers.
The article reviews the available literature on the harmfulness of radiation from lamps used in beauty salons that perform gel nail stylization procedures. The results showed that correctly used lamps do not significantly increase the risk of developing skin cancer. However, it is necessary to continue research on the harmfulness of UV lamps used for nail stylization, and at the same time to inform people about the need to prevent skin cancer and skin aging.

Keywords: squamous cell carcinoma, UV radiation, UV lamps, nail stylization, photoprotection, skin aging due to light

Adam Łęcki, Aleksandra Sąpór

Studenckie Koło Naukowe Internistyczno-Hipertensjologiczne
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wybrzeże Ludwika Pasteura 1
50-367 Wrocław
T: +48 71 736 40 00
E: leckiadam@gmail.com
E: alesapor@gmail.com

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(6): 727

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj