Charakterystyka kwasu askorbinowego w wyrobach kosmetycznych i produktach leczniczych

0
1976

STRESZCZENIE

Kwas askorbinowy nazywany również witaminą C jest najbardziej znanym antyoksydantem.
Dzięki zdolnościom antyoksydacyjnym chroni komórki organizmu przed stresem oksydacyjnym, chorobami serca i naczyń krwionośnych.
W pracy omówiono budowę, działanie oraz aktywność biologiczną kwasu askorbinowego w wyrobach kosmetycznych i produktach leczniczych. Wskazano zapotrzebowanie organizmu człowieka na tę witaminę i objawy jej niedoboru.

Słowa kluczowe: kwas askorbinowy, witamina C, rola biologiczna witaminy C, leki z witaminą C, suplementy diety z witaminą C, kosmetyki z witaminą C

Characteristics of ascorbic acid in cosmetics and medicinal products

ABSTRACT

Ascorbic acid, also called vitamin C, is the best-known antioxidant.
Thanks to its antioxidant capacity, it protects the body’s cells against oxidative stress and heart and blood vessel disease.
The paper discusses the structure, action and biological activity of ascorbic acid in cosmetic products and medicinal products. The need of the human body for this vitamin and symptoms of its deficiency is indicated.

Keywords: ascorbic acid, vitamin C, biological role of vitamin C, drugs from vitamin C, dietary supplements with vitamin C, cosmetics with vitamin C

Sara Winkler

Zakład Technologii Środków Leczniczych
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
E: sarawin@op.pl

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(6): 739

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj