Diagnostyka pedobarograficzna w procesie kształcenia studentów kierunku kosmetologia/podologia, a jej zastosowanie w gabinetach podologicznych w Polsce

0
1392

STRESZCZENIE

Zmiany przeciążeniowe powstałe na stopach mogą być wynikiem nieprawidłowej dystrybucji nacisku w obrębie stopy. W ich diagnostyce, jak i innych chorób stóp i kończyn dolnych, pomocna jest pedobarografia. Ponieważ usuwanie hyperkeratoz należy do zadań podologów zasadne jest, aby ta grupa zawodowa była kształcona w tej dziedzinie.
Obecnie w Polsce specjaliści podologii kształceni są w większości na studiach podyplomowych lub na specjalizacjach podologicznych na kierunku kosmetologia. Istnieją przesłanki, że zastosowanie pedobarografii przez specjalistów podologii jest stanem zastanym. Celem pracy była analiza procesu kształcenia specjalistów podologii oraz heurystyczna próba empirycznej oceny stanu faktycznego zastosowania przez nich pedobarografii.
W wyniku tej analizy uzyskano informacje o liczbie gabinetów w każdym województwie, zakresie oferowanych usług oraz ukazano, czy oferowane usługi wykonywane są przez kosmetologów/podologów, czy we współpracy z kadrami medycznymi.

Słowa kluczowe: kształcenie podologów, pedobarografia, podologia, podiatria, odcisk, modzel

Pedobarographic diagnostics in the process of educating students in cosmetology / podology and its application in podology offices in Poland

ABSTRACT

Overload changes occurring on the feet may be the result of incorrect pressure distribution within the foot. Pedobarography is helpful in their diagnosis, as well as other foot and lower limb diseases. Since the removal of hyperkeratosis belongs among the tasks of podologists, it is reasonable that this professional group should be educated in this field.
Currently, in Poland, podology specialists are educated, in most cases, during post-graduate studies or in podological specializations in the field of Cosmetology. There are indications that the use of pedobarography by podology specialists is an existing condition. The aim of the study was to analyze the process of training podology specialists and to make a heuristic attempt to empirically assess the actual state of pedobarography.
In the course of this analysis, information was obtained about the number of offices in each voivodship, the scope of services offered and it was shown whether the services offered are performed by cosmetologists / podologists alone, or in cooperation with medical staff.

Keywords: education of podologists, pedobarography, podology, podiatry, corn, callus

Aleksandra Bitenc-Jasiejko (1, 2), Katarzyna Kordus (1), Katarzyna Beata Głodowska (3)

1. Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
ul. Grabowa 22
61-473 Poznań
T: +48 61 832 77 76
E: k.kordus@wseit.edu.pl

2. NZOZ Spondylus
Al. Jana Pawła II 36
70-453 Szczecin

3. Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Rokietnicka 7
60-806 Poznań
T: +48 61 845 27 70

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(6): 721

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj