Pielęgnacja skóry u osób chorujących na Hashimoto

0
3165

STRESZCZENIE
Choroba Hashimoto jest obecnie jedną z najczęściej występujących chorób autoimmunologicznych dotykających głównie kobiety. W trakcie jej przebiegu dochodzi do zachwiania gospodarki hormonalnej, zaburzeń funkcjonowania układu odpornościowego oraz niedoborów antyoksydantów. Wszystkie te czynniki mają ogromny wpływ na wygląd skóry, która wymaga szczególnej pielęgnacji. Głównymi problemami w obrębie skóry i jej przydatków są: obrzęki, przebarwienia, trądzik, suchość skóry i włosów, łamliwość paznokci oraz hirsutyzm.
Celem niniejszej pracy był przegląd aktualnie dostępnej literatury oraz przedstawienie zaleceń obejmujących prawidłową pielęgnację skóry u osób chorujących na Hashimoto. Wyodrębniono w niej pielęgnację domową oraz profesjonalną, które stanowią podstawę skutecznej terapii.

Słowa kluczowe: Hashimoto, choroba autoimmunologiczna, pielęgnacja skóry, niedoczynność tarczycy

Skin care for people suffering from Hashimoto

ABSTRACT
Hashimoto’s disease is currently one of the most common autoimmune diseases mainly affecting women. During its course, hormonal imbalance, disorders of the immune system and antioxidant deficiencies occur. All these factors have a huge impact on the appearance of the skin, which requires special care. The main problems within the skin and its appendages are swelling, discoloration, acne, dry skin and hair, nail brittleness and hirsutism.
The aim of this study was to review the currently available literature and to present recommendations regarding proper skin care for people suffering from Hashimoto. Home and professional care, which are the basis for effective therapy. were identified.

Keywords: Hashimoto, autoimmune disease, skin care, hypothyroidism

Paulina Hawrylak

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18
02-366 Warszawa
M: +48 797 842 015
E: paulinahawrylak@onet.eu

Adres korespondencyjny:
Paulina Hawrylak
ul. Zagrodowa 6
22-400 Zamość

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(5): 613

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj