Grzybica paznokci. Czynniki ryzyka, profilaktyka, metody leczenia i pielęgnacji

0
1793

STRESZCZENIE
Grzybica paznokci, inaczej onychomikoza to schorzenie przewlekłe i nawrotowe, które obecnie w Polsce stanowi istotny problem społeczny oraz epidemiologiczny. Ryzyko zachorowania na onychomikozę wzrasta z wiekiem. Stanami predysponującymi do tego schorzenia są czynniki miejscowe, środowiskowe i ogólnoustrojowe.
Celem pracy było zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z zakażeń grzybiczych paznokci oraz przedstawienie czynników ryzyka, działań prewencyjnych oraz metod leczenia i pielęgnacji onychomikozy.
W zależności od stopnia zaawansowania grzybicy paznokci stosuje się leczenie ogólne, miejscowe, skojarzone, a nawet leczenie chirurgiczne. Wczesne wykrycie i rozpoczęcie terapii powoduje większą szansę na wyleczenie grzybicy paznokci.

Słowa kluczowe: grzybica paznokci, czynniki ryzyka, profilaktyka, leczenie

Onychomycosis. Risk factors, prevention, treatment methods and care

ABSTRACT
Fungal nail infection otherwise known as onychomycosis is a chronic and recurrent disease that is currently a significant social and epidemiological problem in Poland. The main symptoms of this disease are hypertrophic or atrophic changes, changes in the color and shape of the nail surface, as well as fragility and brittleness. The risk of developing onychomycosis increases with age. The conditions predisposing to this disease are local environmental and systemic factors.
The aim of the study was to draw attention to the dangers arising from fungal infections of the nails and to present the risk factors, preventive measures, and methods of treatment and care of onychomycosis.
Depending on the severity of onychomycosis, general, local, a combination of the two, and even surgical treatment is used. Early detection and initiation of therapy give a greater chance of curing onychomycosis.

Keywords: onychomycosis, risk factors, prevention, treatment

Barbara Gradowicz

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Piekarska 18
41-902 Bytom
T: +48 32 397 65 30
E: bgradowicz@interia.eu

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(5): 599

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj