Mezoterapia mikroigłowa – aparatura oraz wskazania

0
6192

STRESZCZENIE
Mezoterapia mikroigłowa znalazła zastosowanie w terapii wielu problemów i defektów estetycznych skóry. Zabieg polega na wykonywaniu mikrootworów w skórze przy użyciu narzędzi wyposażonych w mikroigły o różnej długości. W tym celu stosuje się rollery, peny lub pieczątki.
W pracy przedstawiono procesy zachodzące podczas zabiegu oraz dokonano przeglądu rodzajów urządzeń jak i głębokości penetracji igieł.
Technika mikronakłuwania wykazuje silne właściwości regenerujące. Liczne mikronakłucia, powodują mikrourazy, które wywołują reakcje zapalne. Podczas mikrokrwawienia dochodzi do uwolnienia czynników wzrostu, które stymulują aktywność fibroblastów. W ten sposób dochodzi do wzmożonej produkcji kolagenu, elastyny i glikozaminoglikanów. Mikronakłucia w skórze tworzą mikrokanaliki, umożliwiając przedostanie się składników aktywnych w głębsze warstwy skóry.

Słowa kluczowe: mezoterapia mikroigłowa, igły, roller, pen, pieczątka, skóra, kolagen

Microneedle mesotherapy – apparatus and indications

ABSTRACT
Microneedle mesotherapy has found application in the therapy of many skin problems and aesthetic defects. The treatment involves making micro-holes in the skin using tools equipped with microneedles of various lengths. For this purpose, rollers, pens or stamps are used.
The paper presents the processes occurring during the procedure and reviews the types of devices and the depth of needle penetration.
The micro-pricking technique shows strong regenerative properties. Numerous micro-punctures cause micro-injuries that cause inflammatory reactions. During micro-bleeding, growth factors are released that stimulate fibroblast activity. In this way, there is an increased production of collagen, elastin and glycosaminoglycans. Micro-punctures in the skin create microchannels, allowing active ingredients to penetrate deeper layers of the skin.

Keywords: microneedle mesotherapy, needles, roller, pen, stamp, skin, collagen

Ewa Gaweł (1), Katarzyna Urtnowska-Joppek (2, 3)

1. Gabinet Kosmetologii Estetycznej Ewa Gaweł
ul. Kujawska 48
85-031 Bydgoszcz
E: ewagawel@spoko.pl
M: +48 695 146 612

2. Zakład Medycyny Rozrodu i Andrologii
Katedra Położnictwa
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Łukasiewicza 1
85-821 Bydgoszcz
E: urtnowska@wp.pl
M: +48 508 385 985

3. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 4
85-067 Bydgoszcz

Adres do korespondencji:
Ewa Gaweł
ul. Lubraniecka 1
85-141 Bydgoszcz

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(5): 607

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj