Metody niwelowania hiperpigmentacji skóry w świetle nowych doniesień naukowych

0
2827

STRESZCZENIE
Zaburzenia pigmentacji skóry to powszechny problem mający duży wpływ na jakość życia oraz samoocenę. W pracy wskazano substancje od wielu lat stosowane w celu niwelowania zaburzeń hiperpigmentacyjnych, ale przede wszystkim przedstawiono nowe koncepcje terapii przebarwień.
Celem pracy było przedstawienie nowych doniesień naukowych dotyczących niwelowania zaburzeń hiperpigmentacyjnych oraz omówienie wybranych badań nad substancjami, które są obiecującą alternatywą w walce z przebarwieniami skóry.

Słowa kluczowe: zaburzenia hiperpigmentacyjne, hipermelanoza, zaburzenia barwnikowe, niwelowanie hiperpigmentacji skóry

Methods for reducing skin hyperpigmentation in the light of new scientific reports

ABSTRACT
Skin pigmentation disorders are a common problem with a great impact on quality of life and self-esteem. The paper indicates substances that have been used for many years to eliminate hyperpigmentation disorders, but above all new concepts for discoloration therapy are presented.
The aim of the study was to present new scientific reports on eliminating hyperpigmentation disorders and to discuss selected studies on substances that are a promising alternative in the fight against hypermelanosis.

Keywords: hyperpigmentation disorders, hypermelanosis, pigmentation disorders, reduction of skin hyperpigmentation

Monika Engler-Jastrzębska (1), Claudia Musiał (1, 2), Anna Kamm (1, 2)

1. Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
ul. Pelplińska 7
80-335 Gdańsk
E: anna.kamm@gumed.edu.pl
M: + 48 602 292 255

2. Katedra i Zakład Chemii Medycznej
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 1
80-211 Gdańsk

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(5): 553

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj