Zmiany barwnikowe paznokci. Diagnostyka różnicowa i postępowanie

0
6078

Streszczenie

Zmiany barwnikowe paznokci stanowią niemały problem diagnostyczny nie tylko dla lekarzy, ale również dla personelu gabinetów kosmetycznych. Często to manikiurzystki są pierwszymi osobami, które zauważają zmiany paznokci i kierują klienta do dermatologa. W diagnostyce różnicowej zmian barwnikowych paznokci należy wziąć pod uwagę m.in. infekcję grzybiczą, krwiaka podpaznokciowego, znamię melanocytowe oraz zmiany złośliwe. Dla każdego klinicysty najważniejsze jest odróżnienie zmiany łagodnej od czerniaka podpaznokciowego.
Celem pracy było zwrócenie uwagi na częsty problem kliniczny, jakim są zmiany barwnikowe paznokci i podkreślenie znaczenia dermoskopii w ich diagnostyce.
Nieinwazyjna metoda, jaką jest dermoskopia, może pomóc w rozpoznaniu schorzenia i podjęciu właściwej terapii.

Słowa kluczowe: podłużna melanonychia, czerniak podpaznokciowy, dermoskopia, choroby paznokci

 

Nail pigmentations. Differential diagnosis and management

Abstract

Nail pigmentations are diagnostic challenge not only for physicians but also for beautician personnel. Often, a manicurist first finds nail changes and refers the client to a dermatologist. The differential diagnosis of nail pigmentations varies from fungal infection, subungual hematoma, melanocytic nevus to malignant conditions. The most important thing for a physician is to distinguish between benign lesions and subungual melanoma.
The aim of this paper was to point out a common clinical problem which are nail pigmentations and to highlight the importance of dermoscopy in their diagnosis.
Dermoscopy, which is a non-invasive technique, can help in making a diagnosis and recommending a proper treatment.

Key words: longitudinal melanonychia, subungual melanoma, dermoscopy, nail diseases

 

Agnieszka Gradzińska (1, 2), Iwona Pniewska (2), Jacek Szymańczyk (1)

1. Katedra i Klinika Dermatologiczna
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Koszykowa 82a
02-008 Warszawa
T: +48 22 502 13 24
E: agnieszkagradzinska@gmail.com

2. MEDIX ar-derm
Al. Komisji Edukacji
Narodowej 49 lok. U-10
02-797 Warszawa
M: +48 888 716 888

Autor korespondencyjny:

Agnieszka Gradzińska
MEDIX art-derm
Al. Komisji Edukacji
Narodowej 49, lok U-10
02-797 Warszawa.
M: +48 888 716 888
E: agnieszkagradzinska@gmail.com

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, vol. 7(4), 2018, 483

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj