Blizny potrądzikowe – mechanizm powstawania i diagnostyka

0
5869

Streszczenie

Trądzik to choroba skóry, powszechnie występująca wśród nastolatków oraz osób dorosłych. Dermatoza ta może pozostawić defekty na skórze w postaci blizn. Wyróżnia się kilka rodzajów blizn potrądzikowych, których wygląd, szerokość oraz głębokość uzależnione są m.in. od rodzaju trądziku oraz przebiegu procesu gojenia się ran. Ze względu na wygląd, blizny potrądzikowe dzieli się na: hipertroficzne, wyniesione ponad powierzchnię skóry, atroficzne, zagłębione poniżej powierzchni skóry, oraz odbarwione.
Celem pracy było przedstawienie patofizjologii powstawania blizn potrądzikowych, rodzajów oraz metod diagnostycznych.
Blizny potrądzikowe mogą negatywnie oddziaływać na stan psychologiczny pacjenta, obniżać jego samoocenę oraz źle wpływać na relacje społeczne, a nawet wywoływać depresję. Dlatego też bardzo ważna jest wczesna diagnoza niniejszych zmian i wdrożenie prawidłowej terapii, opartej zarówno na pielęgnacji domowej, jak i zabiegach kosmetycznych.

Słowa kluczowe: trądzik pospolity, blizny potrądzikowe, blizny zanikowe, diagnostyka, gojenie ran

 

Acne scars – the mechanism of formation and diagnostics

Abstract

Acne is a common skin disease among teenagers and adults. Untreated or improperly treated dermatosis, may leave marks in the form of scars. There are several types of acne scars, whose appearance, width and depth depend, among others, on on the type of acne and the course of the wound healing process. Due to the appearance of acne scars it is divided into: hypertrophic, raised above the surface of the skin, atrophic, recessed below the surface of the skin and discolored.
The aim of this paper is to present the patophysiology of acne scars formation, their types and diagnostic methods.
Acne scars can have a negative impact on the psychological status of the patient, reduce his self-esteem and poorly affect social relationships and even cause depression. Therefore, it is also very important to diagnose them as early as possible and implement the right therapy based on both home care and cosmetic treatments.

Key words: acne vulgaris, acne scars, atrophic scars, diagnostics, wound healing

 

Karolina Sałagan (1), Kornelia Niemyska (2)

1. Wydział Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach
ul. Jagiellońska 109
25-734 Kielce
E: karolinasalagan@gmail.com
M: +48 724 306 866

2. Wydział Rehabilitacji
Katedra Dietetyki
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
ul. Kasprzaka 49
01-234 Warszawa
E: kornelia.niemyska@wp.pl

Adres korespondencyjny:

Karolina Sałagan
ul. Sienkiewicza 10/6
27-500 Opatów

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, vol. 7(4), 2018, 407

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj