Wpływ świadomości konsumentów na wybór kosmetyków naturalnych

0
2884

Streszczenie

Chociaż w kontekście ustawodawstwa pojęcie „naturalny” jest nie do końca jasne, sprzedaż tego typu kosmetyków wzrasta.
Celem przeprowadzonego badania było zapoznanie się z opinią konsumentek rynku kosmetycznego na temat kosmetyki naturalnej oraz poznanie powodów zmiany nawyków pielęgnacyjnych.
Wiedza grupy badanej na temat pożądanych składników kosmetycznych była na przeciętnym poziomie. Wybór naturalnej pielęgnacji kierowany był głównie popularnością kosmetyków naturalnych i wiedzą, pochodzącą ze środków masowego przekazu.

Słowa kluczowe: kosmetyka naturalna, składniki kosmetyków, świadomość

The impact of consumers awareness on the selection of natural cosmetics

Abstract

Although, in the context of legislation, the term “natural” is not entirely clear, the sale of this type of cosmetics is constantly increasing.
The aim of the study was to get acquainted with the opinion of the cosmetics market consumers about natural cosmetics as well as to learn the reasons for changing care habits.
The knowledge of the study group on the subject of cosmetic ingredients is on an average level. The choice of natural care was mainly driven by the popularity of bio-cosmetics, which is widely read in mass media.

Key words: natural cosmetics, cosmetics ingredients, awareness

Agata Kaźmierczak (1), Dominika Wcisło-Dziadecka (2)

1. Zakład Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec

2. Zakład Badań Strukturalnych Skóry
Katedra Kosmetologii
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Kasztanowa 3
41-200 Sosnowiec
T/F: + 48 32 259 15 80-81
E: ddziadecka@interia.pl

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, vol. 7(5), 2018, 501

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj