Wiedza specjalistów na temat znieczuleń stosowanych w zabiegach estetycznych

0
2570
beautician touching perfect famel face

Streszczenie

Popularyzacja zabiegów estetycznych, wiążących się z wystąpieniem bólu o różnym natężeniu, zaindukowała wprowadzenie anestezji do stałej praktyki zabiegowej.
Celem pracy było zbadanie wiedzy specjalistów na temat stosowanych anestetyków w zabiegach estetycznych oraz analiza preferencji w zakresie wyboru środków znieczulających miejscowo.
Na postawie przeprowadzonego badania wykazano znaczące braki wiedzy elementarnej zarówno z zakresu farmakologii i chemii, jak i pierwszej pomocy we wszystkich grupach zawodowych. Kosmetolodzy wykazali nieco niższą wiedzą niż lekarze, ale wyższą niż kosmetyczki i linergistki.
Uzyskane wyniki ujawniły różnice kompetencyjne w grupach respondentów. Jednocześnie, analiza wskazuje na konieczność przygotowania teoretycznego do wykonywania zabiegów estetycznych, w zakresie stosowania znieczuleń, w badanych grupach.

Słowa kluczowe: znieczulenie, kosmetologia, zabieg estetyczny, lidokaina

Specialists’ knowledge on anesthetics used in aesthetic treatments

Abstract

Popularization of aesthetic procedures associated with pain of varying intensity, prompted the introduction of anesthesia for permanent professional practice.
The purpose of the following work was to research specialists’ knowledge on the application of anaesthetics in aesthetic treatments as well as to analyse preferences of choice of local anaesthetic.
On the basis of the conducted research, a lack of basic knowledge of pharmacology, chemistry and first aid was shown in all vocational groups. Cosmetologists proved to have slightly lower knowledge than doctors, but higher than beauticians and permanent make-up artists.
The research showed competence differences in respondents’ groups. At the same time, analysis shows a necessity of theoretical preparation for aesthetic procedures within the scope of application of anesthesia in the researched groups.

Key words: anesthesia, cosmetology, aesthetic procedure, lidocaine

Anna Smuda (1), Izabela Załęska (2)

1. Studenckie Koło Naukowe „Academy of Cosmetology” przy Zakładzie Kosmetologii Profesjonalnej Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
T: +48 12 683 10 00
E: smudaa23@gmail.com

2. Zakład Kosmetologii Profesjonalnej
Katedra Kosmetologii
Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie
al. Jana Pawła 78
31-571 Kraków
M: +48 504 265 052
E: izaleska@icloud.com

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, vol. 7(5), 2018, 573

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj