Bielactwo. Etiopatogeneza, obraz kliniczny oraz współczesne możliwości terapeutyczne

0
3452

Streszczenie

Bielactwo jest przewlekłą dermatozą, dotyczącą 0,5-2% populacji na całym świecie, bez predylekcji co do określonej płci czy rasy etnicznej. Klinicznie manifestuje się występowaniem dobrze odgraniczonych plam odbarwieniowych. Chociaż jej etiopatogeneza jest niezwykle złożona i nie w pełni poznana, to wiadomo, że choroba ta jest wynikiem destrukcji melanocytów obecnych w skórze.
Celem pracy było przedstawienie obrazu klinicznego bielactwa, etiopatogenezy oraz przegląd dostępnych możliwości terapeutycznych.
Istnieje wiele metod terapii bielactwa, lecz żadna z nich nie jest w pełni skuteczna, dlatego niezwykle ważna jest odpowiednia edukacja pacjenta zarówno w obszarze leczenia, kamuflażu, jak i psychologicznych aspektów tej choroby.

Słowa kluczowe: bielactwo, melanocyty, fototerapia, leczenie bielactwa

Vitiligo. Etiopathogenesis, clinical picture and current therapeutic possibilities

Abstract

Vitiligo is a chronic skin condition which affects 0,5-2% of the world’s population, without any sex or ethnical predilection. Clinically it is characterized by the development of well-defined depigmented macules. Although its etiopathogenesis is exquisitely compound and remains not fully anderstood, it is known that it results from the destruction of melanocytes present in the skin.
The aim of this paper is to present vitiligo clinical picture, its etiopathogenesis and available therapeutical methods.
There are many therapeutic options for vitiligo, none of which is fully effective, hence appropriate patients education concerning various medical and cosmetic therapies, as well as the psychological aspects of the disease, is extremely important.

Key words: vitiligo, melanocytes, phototherapy, vitiligo treatment

Anna Putynkowska, Maria Czubek

Oddział Dermatologii
Szpital COPERNICUS w Gdańsku
ul. Powstańców
Warszawskich 1/2
80-152 Gdańsk

Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
ul. Pelplińska 7
80-335 Gdańsk
T: +48 58 764 07 02
E: aputynkowska@copernicus.gda.pl

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, vol. 7(5), 2018, 555

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj