Łuszczyca – pielęgnacja i postepowanie w gabinecie kosmetycznym

0
5087

Streszczenie

Łuszczyca to często występująca dermatoza przewlekła. Mimo postępu medycyny, jej etiopatogeneza nie jest do końca poznana.
Celem pracy było przedstawienie składników preparatów do pielęgnacji skóry łuszczycowej oraz możliwości jej pielęgnacji w gabinecie kosmetycznym.
Wiedza na temat tej dermatozy wśród społeczeństwa jest mała, wydaje się, że to właśnie kosmetolodzy powinni stać się źródłem rzetelnej, profesjonalnej wiedzy na temat choroby i właściwej pielęgnacji. Niezbędne jest zatem pogłębianie wiedzy tej grupy zawodowej, uświadamianie nie tylko w kwestii łuszczycy, ale także innych, równie często występujących chorób skóry.

Słowa kluczowe: łuszczyca, objaw Koebnera, zmiany skórne, pielęgnacja skóry

Psoriasis – treatment and care in beautician’s

Abstract

Psoriasis is a comon chronic dermatosis. Despite the progress of medicine, its overall etiopathogenesis is not fully understood.
The aim of the study was to analyze the cosmetic treatment of a patient suffering from psoriasis in a beauty salon depending on the form and stage of the disease.
The awareness of this dermatosis among the population is low, it seems that cosmetologists should become a source of reliable, professional knowledge about the disease and proper care. Therefore, it is necessary to deepen the knowledge of this professional group, raising awareness not only regarding psoriasis, but also other, often occurring skin diseases.

Key words: psoriasis, Koebner phenomenon, skin leasions, skin care

Danuta Nowicka (1, 2)

1. Katedra Kosmetologii
Wydział Fizjoterapii
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
M: +48 609 034 248
E: danuta.nowicka@awf.wroc.pl

2. Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Chałubińskiego 1
50-368 Wrocław

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, vol. 7(5), 2018, 529

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj