Witamina A. Budowa i mechanizm działania

0
4689

Streszczenie

Witamina A to grupa aktywnych biologicznie, organicznych związków. Bezpośrednimi prekursorami witamin z grupy A są karoteny, które w organizmie zwierzęcym są przekształcane w witaminę A.
Celem pracy było omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących witaminy A, jej budowy, mechanizmu działaniu, metabolizmu oraz aktywności.
Właściwości witaminy A wykazuje kilka związków, z których najważniejszy jest retinol (witamina A1), a także retinal czy 3-dehydroretinol (witamina A2). Ze względu na właściwości i budowę chemiczną retinoidy podzielone zostały na trzy generacje. W organizmie retinoidy wykazują działanie poprzez specyficzne receptory, znajdujące się w jądrach komórkowych tkanek i komórek, m.in. naskórku, mieszkach włosowych i gruczołach łojowych. Witamina A bierze udział w wielu procesach zachodzących w ciele człowieka. Odgrywa istotną rolę w procesach różnicowania i rozwoju komórek, regulacji proliferacji, w procesie widzenia, wzrostu tkanki kostnej czy czynności układu immunologicznego.

Słowa kluczowe: witamina A, β-karoten, retinol, kwas retinowy, retinoidy

Vitamin A. Structure and mechanism of action

Abstract

Vitamin A is a group of biologically active, organic compounds. Direct precursors of the group A vitamins are carotenes, which in the animal body are converted into vitamin A.
The aim of the work was to discuss the most important issues concerning vitamin A, its structure, the mechanism of action, metabolism and its activity.
Properties of vitamin A are exhibited by several compounds of which the most important is retinol (vitamin A1), as well as retinal or 3-dehydroretinol (vitamin A2). Due to their chemical properties and structure, they were divided into three generations. In the body, retinoids show activity through specific receptors found in the nucleus of cellular tissues and cells, including epidermis, hair follicles and sebaceous glands. Vitamin A is involved in many processes occurring in the human body. It plays an important role in the processes of cell differentiation and development, regulation of proliferation, in the process of seeing, growth of bone tissue or the function of the immune system.

Key words: vitamin A, β-carotene, retinol, retinoic acid, retinoids

Malwina Zasada, Aleksandra Adamczyk

Zakład Chemii Surowców Kosmetycznych
Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Muszyńskiego 1
90-151 Łódź
T: +48 42 677 93 15
M: +48 572 703 841
E: malwina.zasada@gmail.com

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, vol. 7(5), 2018, 517

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj