Parabeny jako substancje konserwujące stosowane w preparatach kosmetycznych oraz ich wpływ na apoptozę fibroblastów skóry człowieka

0
2745

Streszczenie

Produkty kosmetyczne zawierają w swoim składzie związki podatne na działanie drobnoustrojów. Dodatek konserwantów ma na celu ochronę kosmetyku przed zanieczyszczeniami i rozwojem mikroorganizmów.
Parabeny to substancje konserwujące, obecnie najczęściej wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym. Wykazano, że parabeny indukują obumieranie komórek przez apoptozę w różnych typach komórek: w keratynocytach i fibroblastach skóry oraz w komórkach HepG2 wątroby ludzkiej.
Celem pracy była ocena wpływu szkodliwości czy też jej braku na organizm człowieka, wynikająca ze stosowania kosmetyków zawierających konserwanty, w tym głównie parabeny.

Słowa kluczowe: parabeny, fibroblasty, apoptoza

 

Parabens as preservatives used in cosmetics and their effect on the apoptosis of human dermal fibroblasts

Abstract

Cosmetic products contain compounds that are susceptible to microorganisms. The addition of preservatives aims to protect cosmetics against contamination and development of microorganisms.
Parabens are preservatives currently used in the cosmetic industry. Parabens induce cell death by apoptosis in various cell types, namely in keratinocytes and dermal fibroblasts as well as in HepG2 human liver cells.
The aim of the study was to evaluate harmfulness or lack thereof on human body resulting from the use of cosmetics containing preservatives, mainly parabens.

Key words: parabens, fibroblasts, apoptosis

 

Justyna Marwicka, Kornelia Niemyska, Maja Wieczorek

Wydział Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. E. Lipińskiego w Kielcach
ul. Jagiellońska 109 a
25-734 Kielce
T: +48 41 345 13 13
E: j.marwicka@op.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 6, 2017, 561

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj