Surowce kosmetyczne pochodzenia morskiego w talasoterapii

0
2855

Streszczenie

Talasoterapia jest formą terapii, wykorzystującą wyłącznie składniki pochodzenia morskiego, takie jak: sól morska, piasek, rośliny morskie, zwierzęta morskie i ich wytwory, błoto (muł) z dna morskiego oraz klimat morski. Stosowana jako alternatywa w leczeniu wielu schorzeń stała się popularną atrakcją turystyczną, a także powszechną metodą zapobiegania starzenia się skóry. Do surowców pochodzenia roślinnego należą algi morskie oraz fitoplankton, bursztyn, a do surowców pochodzenia zwierzęcego – gąbki, jedwab morski, muszle morskie, perły, owoce morza i ryby, kawior, purpura (barwnik). Szerokie zastosowanie w talasoterapii znalazły również surowce nieorganiczne, które można znaleźć w morskiej wodzie lub na plaży.
Celem artykułu było przedstawienie właściwości i zastosowań składników aktywnych pochodzenia morskiego, stosowanych w preparatach kosmetycznych.

Słowa kluczowe: talasoterapia, sól morska, piasek, rośliny i zwierzęta morskie, błoto z dna morskiego, klimat morski

 

Cosmetic ingredients of marine origin in thalassotherapy

Abstract

Thalassotherapy is a form of therapy that applies exclusively marine ingredients, such as sea salt, sand, sea plants, marine animals (and their products), seabed mud as well as sea climate. Thalassotherapy is an alternative to treat many ailments and has become a popular tourist attraction and common method of preventing skin aging. Raw materials of plant origin include sea algae, phytoplankton, amber, whereas raw materials of animal origin include sponges, sea silk, sea shells, pearls, seafood and fish, caviar and purple (a dye). Inorganic raw materials found in the sea water or on the beach sand are also widely used in thalassotherapy.
The aim of this paper is to present properties and applications of active ingredients of marine origin used in cosmetic preparations.

Key words: thalassotherapy, sea salt, sand, plants and marine animals, seabed mud, sea climate

 

Małgorzata Kucia

Katedra Chemii Ogólnej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Sienkiewicza 5
30-033 Kraków
T: +48 12 293 78 44
E: malgorzata.kucia@uek.krakow.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 6, 2017, 571

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj