Trądzik różowaty – leczenie oraz pielęgnacja skóry

0
6558

Streszczenie

Trądzik różowaty to przewlekła, zapalna dermatoza charakteryzująca się występowaniem rumienia oraz zaczerwienieniem w obrębie twarzy, jak również teleangiektazjami, zapalnymi grudkami oraz krostkami. Mimo postępu w zakresie zrozumienia patomechanizmu trądziku różowatego oraz wprowadzenia na rynek nowoczesnych preparatów i metod leczenia, schorzenie to nadal stanowi duży problem diagnostyczny i terapeutyczny. W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat choroby. W leczeniu miejscowym preferuje się: metronidazol, kwas azelainowy, sulfacetamid sodu w połączeniu z siarką oraz w leczeniu ogólnym: tetracykliny, metronidazol, retinoidy. Najlepsze wyniki terapii u pacjentów z trądzikiem różowatym można osiągnąć przez połączenie farmakoterapii z odpowiednią pielęgnacją skóry oraz eliminację czynników zaostrzających zmiany skórne.

Słowa kluczowe: trądzik różowaty, rumień, leczenie, pielęgnacja

 

Rosacea – treatment and skin care

Abstract

Rosacea is a chronic inflammatory dermatosis, characterized by erythema and facial flushing as well as teleangiectasias, inflammatory papules and postules. Despite enormous progress in the field of dermatological understanding of rosacea patomechanism and despite the introduction to the market of modern formulations and methods of treatment, the disease causes many diagnostic and therapeutic problems. The article presents the current model of the disease. In the local treatment: metonidazole, azelaic acid, sulfacetamide sodium in combination with sulfur and in the systemic treatment: tetracyclin, metronidazole, retinoids are preferred. The best results of therapy in patients with roseca can be achieved by combination of pharmacotherapy with appropriate skin care and avoidance of exacerbating factors.

Key words: rosacea, erythema, treatment, care

 

Agnieszka Nikiel

Kierunek Kosmetologia, Wydział Medyczny
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice
M: +48 32 35 70 500
E: anikiel@vp.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 6, 2016, 641

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj