Świerzb – diagnostyka i leczenie

0
10458

Streszczenie

Świerzb jest zakaźną chorobą skóry wywoływaną przez pasożyta Sarcoptes scabiei. Choroba ta występuje u osób w różnym wieku, u obu płci i w każdej klasie socjoekonomicznej. Do czynników, które sprzyjają zarażeniu, należą: przewlekłe choroby upośledzające układ immunologiczny, demencja, choroby psychiczne, duża liczba osób mieszkających w jednym domu. Typowe objawy to świąd całego ciała, nasilający się głównie w nocy, nory świerzbowcowe, grudki i pęcherzyki występujące głównie między palcami, pod pachami, w pachwinach, okolicach płciowych oraz na pośladkach. Celem pracy było przedstawienie metod rozpoznania oraz leczenia świerzbu.

Słowa kluczowe: świerzb, objawy kliniczne, leczenie

 

Scabies – diagnosis and treatment

Abstract
Scabies is a contagious skin disease caused by the parasite Sarcoptes scabiei. This disease occurs in people of all ages, both sexes and in every socio-economic class. The risk factors for infection are immunosupression, dementia, mental diseases, numerous people living in one household. Classic symptoms include generalized itching, which is worse at night, the burrows, papules and nodules occurring mainly between the fingers and toes, in the armpits, groins, on the buttocks and genitalia. The goal of the paper is to present methods of Scabies diagnosis and treatment.

Key words: scabies, clinical symptoms, treatment

 

Miłosława Petryniak
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Plac Hirszfelda 12
53-413 Wrocław
T: +48 71 36 89 363
E: sag@tlen.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 6, 2016, 648

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj