Opinie pracowników na temat stosowania rękawic ochronnych w gabinetach kosmetycznych i odnowy biologicznej

0
1713

STRESZCZENIE
Gabinet kosmetyczny, podobnie jak gabinet zabiegowy, jest miejscem, w którym wykonuje się zabiegi z naruszeniem ciągłości tkanki, w związku z tym istnieje ryzyko zakażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi. Celem pracy była próba poznania opinii pracowników na temat częstości stosowania rękawic ochronnych w gabinetach kosmetycznych i odnowy biologicznej. Stosowanie rękawic ochronnych podczas wykonywania zabiegów w gabinetach kosmetycznych i odnowy biologicznej jest zróżnicowane. Wiek, staż pracy i wykształcenie determinują częstość stosowania rękawic ochronnych wśród personelu gabinetów.

Słowa kluczowe: zakażenie, rękawice ochronne, gabinet kosmetyczny

 

Employees’ opinions on the use of protective gloves in beauty and wellness parlors

ABSTRACT
Beauty parlor as well as a treatment room is the place where the treatment is carried out in violation of the continuity of tissue, therefore there is a risk of infection with pathogenic microorganisms. The aim of the study was to obtain the opinion of staff on the frequency of use of protective gloves in beauty and wellness parlors. The use of protective gloves while performing procedures in beauty and wellness parlors are diverse. Age, work experience, education determines the frequency of the use of protective gloves among the staff.

Key words: infection, gloves , beauty parlor

 

Ewa Kupcewicz (1), Luiza Jaśtak (2), Małgorzata Kuśmierczyk (1), Barbara Wilk (1)

(1) Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie
Wydział Zdrowia Publicznego
ul. Bydgoska 33
11-041 Olsztyn
M: +48 696 076 764
E: ekupcewicz@wp.pl

(2) Koło naukowe ,,Zdrowie i uroda”
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie
Wydział Zdrowia Publicznego
ul. Bydgoska 33
11-041 Olsztyn

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 4, 2016, 375

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj