Nieinwazyjne terapie opóźniające procesy starzenia się skóry – przegląd zabiegów

0
2977

STRESZCZENIE
W pracy dokonano analizy nieinwazyjnych terapii opóźniających procesy starzenia się skóry, wykorzystujących innowacyjne formuły produktów kosmetycznych. Przedstawiono zabiegi stosowane w profilaktyce oraz w terapii przeciwstarzeniowej, będące wynikiem wieloletnich badań, niejednokrotnie uhonorowanych prestiżowymi nagrodami. W kosmetologii przeciwstarzeniowej wykorzystującej preparaty kosmetyczne istotne znaczenie mają zastosowane w nich składniki aktywne. W pracy opisano efektywne działanie między innymi: ekstraktu odpowiedzialnego za równowagę hydrostatyczną skóry, roślinnych komórek macierzystych, peptydów oraz czynników wzrostu komórek. Przedstawiono kurację odmładzająco-rozjaśniającą opartą na zsynchronizowanym działaniu: ultrastabilnej witaminy C, Retinolu oraz witaminy E. Uwzględniając cechy histologiczne i kliniczne procesu starzenia się skóry, szczegółowo przeanalizowano skuteczność zabiegów.

Słowa kluczowe: procesy starzenia się skóry, nieinwazyjna terapia anti-aging, innowacyjne formuły kosmetyków

 

Non invasive anti-aging therapies – overview of treatments

ABSTRACT
The article analyses noninvasive anti-aging therapies based on innovative cosmetic products. It presents different types of treatment used in prophylaxis and anti-aging therapy, being the result of a long-term research that was often honored with prestigious awards. Active ingredients used in cosmetics are essential for modern anti-aging therapy. The paper describes the efficient treatment of: extract responsible for the hydrostatic balance of the skin, phyto stem cells, peptides, and cell growth factors. It presents rejuvenating and lightening treatment based on the application of ultra-stable vitamin C, Retinol along with Vitamin E. The effectiveness of the presented treatments were analyzed in detail taking the histological and clinical aspects of aging into account.

Key words: Aging, noninvasive antiaging therapy, innovative cosmetics

 

Mirosława Prombonas, Marzena Grdeń

Wydział Fizjoterapii i Nauki o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
ul. Pelpińska 7
80-355 Gdańsk
E: prombonas.m@gmail.com
M: +48 502 368 986

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 4, 2016, 399

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj